CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ PORTUL POPULAR – EXPRESIE A ISTORIEI ȘI CULTURII NEAMULUI. EDIȚIA a III-a

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ

PORTUL POPULAR – EXPRESIE A ISTORIEI ȘI CULTURII NEAMULUI.

EDIȚIA a III-a,

dedicată Zilei Universale a Iei și Zilei Naționale a Portului Popular

Chișinău, 22 iunie 2023

Institutul Patrimoniului Cultural

are onoarea de a vă invita

marți, 22 iunie 2023, la a treia ediție a

Conferinței Științifice Naționale

„PORTUL POPULAR – EXPRESIE A ISTORIEI ȘI CULTURII NEAMULUI”,

dedicată Zilei Universale a Iei și Zilei Naționale a Portului Popular

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Național Imaterial, Școala Doctorală „Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate”, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chișinău și Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

Reuniunea se va desfășura în regim mixt: cu prezență fizică și online, începând cu ora 10.00.

Ne puteți comunica intenția dumneavoastră de participare la eveniment până la data de 15 mai 2023. La Conferință, în afară de comunicările referitoare la portul tradițional, vor fi acceptate și comunicări pe alte teme, ce țin de domeniul  etnologiei. Formularul de înscriere trebuie să conțină titlul comunicării, numele și prenumele participantului, titlul științific, funcția și afilierea instituțională, rezumatul comunicării (1800-2000 de semne cu spații).

Adresa de recepționare a formularelor: [email protected]

Limbile de lucru ale conferinței: română, engleză, rusă.

Detalii suplimentare pot fi solicitate la telefonul de contact: +373 22 270 602

Cu respect,

Comitetul de organizare.

National Scientific Conference

FOLK COSTUME – EXPRESSION OF THE HISTORY

AND CULTURE OF THE NATION

THIRD EDITION,

dedicated to the The Universal Day of the Romanian Blouse (Ia)

and the National Day of the Folk Costume

Chisinau, June 22, 2023

The Institute of Cultural Heritage

has the honor to invite you

on Tuesday, June 22, 2023, to the third edition of the

National Scientific Conference

“FOLK COSTUME – EXPRESSION OF THE HISTORY

AND CULTURE OF THE NATION”

dedicated to the Universal Day of the Romanian Blouse (Ia)

and the National Day of the Folk Costume.

The event is organized in partnership with the the National Commission for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, Doctoral School „history. Cultural Heritage. Modernity” of the State Pedagogical University „I. Creangă” and the National Museum of Ethnography and Natural History.

The meeting will take place in a hybrid format (both online and onsite) and will start at 10:00 a.m.

Please communicate your intention to participate in the event by May 15, 2023. Other topics related to ethnology will also be accepted at the conference. The registration form shall contain the title of the presentation, the name and surname of the participant, the scientific title, the position and institutional affiliation, the summary of the presentation (1800-2000 characters with spaces).

The form reception address is: [email protected].

The working languages of the conference: Romanian, English, Russian.

Additional details can be requested at the contact telephone number:

+373 22 270 602

Respectfully,

The Organizing Committee