La 30-31 mai 2023 în incinta IPC a avut loc Conferința Științifică Internațională PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE, Ediția a XV-a

La 30-31 mai 2023, în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural s-a desfășurat Conferința Științifică Internațională PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE, Ediția a XV-a, manifestare științifică inclusă în acțiunile planificate din cadrul Programului de Stat pentru anii 2020–2023: 80/22.10.19 F. Dimensiunea identitară a artelor din Republica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural european.

Lucrările conferinței au fost deschise de către Dr. Ion URSU, directorul Institutului care a adresat un mesaj de salut participanților.

La fel, cu mesaje de salut au venit și partenerii conferinței Dr. Tatiana COMENDANT, vice-rector al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău și Dr. Prof. Anca Doina CIOBOTARU, Facultatea de Teatru, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, România, care s-au referit la semnificația Patrimoniului Cultural și necesitatea de a-l păstra, valorifica și transmite generațiilor tinere.

În sesiunea plenară a Conferinței, moderată de către Dr. Adrian DOLGHI, vice-director al IPC, au fost susținute comunicări pe o tematică semnificativă:

Expresii ale muzicii naționale în spațiul cultural european (prima jumătate a secolul al XIX-lea) (Dr. hab. Victor GHILAȘ, I P C), Încercări de cartografiere a începuturilor cinematografiei românești: Cinci ipoteze despre autorul primei proiecții cinematografice la București (Dr. prof. Marian ȚUȚUI, Institutul de Istoria Artelor „George Oprescu”, București, România) și Centrul istoric al Chișinăului. Probleme de implementare a statutului juridic de monument (Dr. Sergius CIOCANU, I PC).

În continuarea sesiunii plenare au fost și prezentările de carte. În atenția publicului au fost expuse publicațiile Institutului: Cinematografia națională: istorie și destine.(Chișinău: S. n., 2022), prezentată de Dr. Dumitru OLĂRESCU. Pe marginea volumului s-au expus dr. Alexandru BOHANȚOV, dr. hab. Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ și dr. Andrei DUMBRĂVEANU; și Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare. Materialele conferinței internaționale, ediția a XIV-a. Chișinău, 2022/ Cultural Heritage: research, valorization, promotion. International Scientific Conference, Edition XIV. (Chișinău, 2022), prezentat de coordonatorii volumului dr. Vitalie MALCOCI și dr. Ion DUMINICĂ.

La fel, în programul prezentărilor de carte s-a inclus și oaspetele nostru din România – Dr. Elena DULGHERU, cunoscutcritic de film, poet, eseist, traducător, Universitatea din București, care și-a prezentat monografiile sale dedicate notoriului regizor rus Andrei Tarkovski:Tarkovski. Filmul ca rugăciune. Ediția a IV-a (2014), Scara Raiului în cinema. Kusturica, Tarkovski, Paradjanov (2011), și traducerea Фильм как молитва. Поэтика сакрального в киноискусстве Андрея Тарковского (Moscova și Sankt-Petersburg în 2021). 

La lucrările conferinței au participat peste 70 de oameni de știință, cercetători, doctoranzi care au reprezentat instituțiile de cercetare și cele de învățământ superior atât din țară, cât și de peste hotare – România, Germania, Polonia, Federația Rusă, Ucraina. Problemele puse în discuție s-au axat pe cele trei paliere propuse: Patrimoniul artistic – la început de mileniu: cunoaștere, evoluție, tendințe, Mărci identitare ale patrimoniului artistic național în circuitul valorilor culturale europene și Mentalități colective și individuale: forme de manifestare în tradiția etnoculturală din Republica Moldova.

Lucrările Conferinței Internaționale PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE, Ediția a XV-a, a finalizat cu o impresionantă prelegere publică Teatrul ca patrimoniu viu al Europei, susținută de dr. prof. Octavian SAIU, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, România. Keynote Speaker-ul s-a referit la problemele actuale ale teatrului ca patrimoniu, la modalitățile de păstrare și valorificare, la semnificația festivalurilor teatrale, inclusiv la cele mai vechi și semnificative precum cele din Edinburgh și Avignon și, desigur, la Festivalul de Teatru de la Sibiu, care anul acesta va sărbători 30 ani de existență. Prelegerea a provocat un interes deosebit în rândurile specialiștilor în domeniu. Sperăm că această modalitate de comunicare va fi continuată și la următoarele ediții ale Conferinței Institutului.

Transmisiunea online

Ședința plenară

Secțiunea I

Secțiunea II

Secțiunea III

Secțiunea IV.

Secțiunea V

Secțiunea VI

« de 5 »