CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ: PORTUL POPULAR – EXPRESIE A ISTORIEI ȘI CULTURII NEAMULUI

Institutul Patrimoniului Cultural

în parteneriat cu

Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Național Imaterial

Institutul de Cercetre, Dezvoltare Și Inovare,

Universitatea „Constantin Brâncuși” Din Târgu Jiu, România

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

organizează la 22 iunie 2023

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ

PORTUL POPULAR – EXPRESIE A ISTORIEI ȘI CULTURII NEAMULUI

Manifestarea științifică este dedicată Zilei Naționale a Portului Popular.

Conferința va avea loc cu participare directă și online.

Aducem la cunoștință programul conferinței și rezumatele comunicărilor.