Apariție editorială a IPC: Ivan Duminica. Viața bisericească a bulgarilor din Basarabia (1812–1918)

Recent la Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul de Etnologie, a apărut monografia în limba bulgară „Църковният живот на българите в Бесарабия (1812–1918)”. Autor: dr. hab. Ivan Duminica.

Monografia evidențiază trăsăturile caracteristice ale organizării bisericești și a dezvoltării spirituale a comunității bulgare din Basarabia în perioada când acest teritoriu se afla în componența Imperiului Rus (1812–1918). De asemenea, nu este trecută cu vederea perioada când cele 27 de colonii bulgare din Basarabia de Sud se aflau sub jurisdicția canonică a Mitropoliei Moldovei (1856–1872) și a Bisericii Ortodoxe Române (1872–1878). Toate acestea și-au lăsat amprenta asupra dezvoltării spirituale a credincioșilor bulgari, au fost introduse unele trăsături speciale în ritualurile lor religioase.

În lucrarea să arată, că în procesul formării structurii bisericești, coloniștii bulgari s-au manifestat ca și ctitori activi, epitropi bisericești, filantropi. Practic, cu ajutorul lor financiar erau întreținuți slujitorii bisericești, se îndeplineau lucrări de construcție și reparație lăcașelor sfinți.

În carte se dezvăluie și problema educației spirituale a coloniștilor bulgari din Basarabia. Se subliniază că o etapă importantă în dezvoltarea acestui proces în coloniile bulgare se începe cu deschiderea școlilor parohiale lancasteriene în anii 40 ai secolului al XIX-lea. De asemenea este arătat că clericii bulgari din Basarabia sunt relaționați și cu primele manifestări științifice și de cercetare în colonii. În afară de aceasta, fețele bisericești basarabene de origine bulgară participă și la mișcarea de eliberare națională din Balcani a poporului său. Analiza documentelor de arhivă arată că la începutul secolului al XIX-lea prin intermediul preoților bulgari se manifesta conștiința națională, identitatea lingvistică și etnică a coloniștilor din Basarabia.

Думиника, Иван. Църковният живот на българите в Бесарабия (1812–1918). Кишинeв: Lexon-Prim, 2023. 456 p. ISBN 978-9975-172-11-0.

Felicitări autorului, succese în continuare !