Rapoartele științifice anuale și finale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023)

Institutul Patrimoniului Cultural aduce la cunoștință opiniei publice și persoanelor interesate rapoartele științifice privind implementarea proiectelor de cercetare în anul 2023 și anii 2023-2024 din cadrul Programului de Stat 2020-2023.

RAPOARTE

privind implementarea proiectului: 20.80009.1606.02

„Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale”

Coordonator: dr. Natalia GRĂDINARU

Gradinaru_N_Raport-stiintific-2020-2023-Final

Raport-final-anual-2023-Program-de-stat

RAPOARTE

privind implementarea proiectului20.80009.1606.12

Dimensiunea identitară a artelor din Republica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural european”

Coordonator: dr. Violeta TIPA

TIPA_Raport-stiintific-final-2020-2023-Program-de-stat

TIPA_RAPORT_PROIECT_ARTE_ANUAL_23