RITA KLEIMAN (1947-2008)

Безымянный
Filolog, culturolog şi etnolog, doctor habilitat în filologie, specialist în teoria şi istoria literaturii, în domeniu literaturii comparate. Cercetător ştiinţific principal al Institutului Minorități Naționale, atunci Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM. Activitatea de cercetare include studierea literaturii şi culturii ruse, europene şi mondiale, creaţiei lui F.Dostoievski şi Ghersenzon, problemelor teoretice ale literaturii. R. Kleiman a participat numeroase conferinţe şi foruri ştiinţifice în Moldova, Rusia, SUA, Israel, Germania, Slovacia, Japonia, Ungaria, Franţa, Elveţia; a organizat un ciclu de conferinţe internaţionale „Literatura în contextul Timpului Larg”. A fost membru deplin a organizaţiei „International Dostoevsky Society”, membru al Asociaţiei MAPRYAL. Rita Kleiman este binecunoscută ca profesor şi pedagog, predînd peste 30 de ani un şir larg de discipline şi cursuri speciale, conectate cu teoria şi istoria litearturii, în Universitate de Stat a Moldovei, Universitatea Pedagogica de Stat, Universitatea Slavonă a Republicii Moldova, lucrînd cu pedagogi şcolari pe cursuri de educaţie continuată, şi pregătind specialişti ca un conducător ştiinţific a tezelor de doctor. Rezultatele activităţii ştiinţifice au fost publicate în peste 200 de articole şi cărţi ştiinţifice (monografii, culegeri tematice, eseuri, publicistică, literatură artistică):

Сквозные мотивы творчества Достоевского в историко-культурной перспективе. Институт Языка и литературы АН МССР. Кишинёв, Штиинца, 1985;

Достоевский: константы поэтики. Кишинёв, 2001;

Мышкин и Моисей, или Прибытие поезда. Трагифарс-фантасмагория в 2-х действиях с прологом и эпилогом по мотивам Достоевского и др. Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского в Санкт-Петербурге, Библиотека альманаха «Достоевский и мировая культура». СПб, «Серебряный век», 2007.

Культурное наследие евреев Молдовы (co-autor I.Şihova). Chişinău, ELAN poligraf, 2010.