SAVELII NOVACOV (1935 – 2013)

Безымянный
Doctor în istorie, cercetător ştiinţific coordonator, specialist în domeniul istoriei agrare a Moldovei, dezvoltării social-economice a localităţilor cu populaţie bulgară şi gagauză din Moldova şi Ucraina. Secretar ştiinţific al Secţiei Ştiinţe Sociale a AŞM (1978 – 1990). Fondator şi prim şef al actualului grup „Etnologia bulgarilor”, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (1989 – 1997; 2004 – 2012). Domeniul de cercetări – istoria şi cultura diasporei bulgare în Moldova şi Ucraina. Rezultatele activităţii sale ştiinţifice au fost publicate în peste 100 de articole şi recenzii, precum şi în circa 15 cărţi (monografii, culegeri tematice, schiţe):

Укрупнение колхозов Молдавской ССР (1950-1965). – Кишинев: „Штиинца”, 1978. – 176 с.
Прошлое и настоящее с. Кирютня. – Кишинев: „Штиинца”, 1980. – 93 с. (в соавт.).
Страницы истории с. Кортен (1830−1995). – Кишинэу: „Штиинца”, 1995. – 127 с. (в соавт.).
Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузских сел Южной Бессарабии (1857–1918). – Chişinău: Tipografia Centrală, 2004. – 578 с.
Очерки истории кортенских храмов в Молдове и Болгарии. – Chişinău: Tipografia Centrală, 2005. – 124 с. (в соавт.).
Cело Кортен. Времена и судьбы. – Кишинев: Tipografia Centrală, 2009. – 534 с. (в соавт.).
Болгарская общность в Молдове и Украине (XIX−XX вв.). – Chişinău: Tipografia Centrală, 2010. – 214 с.
Проблемы языка, истории и культуры болгарской диаспоры в Молдове и на Украине. Отв. ред. С. З. Новаков. – Кишинев: „Штиинца”, 1993. – 185 с.
Страницы истории и этнографии болгар Молдовы и Украины. Отв. ред. С. З. Новаков. – Кишинев: „Штиинца”, 1995. – 106 с.
Вопросы истории и культуры болгар Молдовы и Украины. Отв. редактор С. З. Новаков. – Chişinău: „Ştiinţa”, 1997. – 124 c.