CONSTANTIN POPOVICI (1924-2010)

Безымянный
Academician, cercetător ştiinţific principal, doctor habilitat în filologie, specialist în teoria literaturii. Director al Institutului Minorități Naționale al AȘM (1992–1999). Activitatea de cercetare include studierea relaţiilor literare moldo-ucrainene şi a literaturii artistice ucrainene contemporane. Rezultatele activităţii ştiinţifice au fost publicate în peste 50 de cărţi (monografii, culegeri tematice, schiţe, publicistică, literatură artistică). Sub egida academicianului Constantin Popovici au fost pregătite cadrele de înaltă calificare – doctori în ştiinţe:
1.Sava Pînzaru. Tema tezei: Творчество М. Горького в Молдавии, 1968; 2. Alexandrina Matcovschi. Tema tezei: Вопросы молдавской культуры и литературы на страницах русской печати /1880-1905 гг./, 1972; 3. Tatiana Botnaru. Tema tezei: Молдавская советская поэзия в оценке русской литературной критики /60-70-е гг./, 1980; 4. Lucreţia Bîrlădeanu. Tema tezei: Sentimentul naturii în poezia eminesciană, 1982; 5. Rita Kleiman. Tema tezei: Сквозные мотивы творчества Ф.М. Достоевского в контексте литературных связей, 1983; 6. Irina Suhareva. Tema tezei: Проблема героя в творчестве русских писателей Молдавии, 1984; 7. Tatiana Mitracova. Tema tezei: Вопросы современного эминесковедения /послевоенный период/, 1985; 8. Larisa Bostan. Tema tezei: Становление и развитие молдавской литературы в Советской Буковине, 1987; 9. Maria Şleahtiţchi. Tema tezei: Жанрово-стилевые поиски в молдавской прозе для детей /60-80-е гг./, 1990; 10. Gabriela Topor. Tema tezei: Молдавская тематика в творчестве А.Ф. Вельтмана, 1997; 11. Mihail Lemster. Tema tezei: Opera fabulistului Eliezer Şteinbarg în contextul literaturii evreieşti din Basarabia în anii 20-30 al sec. al XX-lea, 1999; 12. Irina Şihova. Tema tezei: Карнавально-меннипейная традиция в мировой литературе ХХ века, 2003; 13. Natalia Sporîş. Tema tezei: Cercetările literare ale lui A.I. Iaţimirschii în contextul dialogului dintre culturile slave şi română, 2003; 14. Svetlana Procop. Tema tezei: Caracterul eroului liric şi evoluţia lui în poezia rusă din Moldova din jumătatea a II-a a secolului al XX-lea, 2003; 15. Dumitru Apetri. Tema tezei: Receptarea literaturii ucrainene în Republica Moldova între anii 1924-1984, 2005; 16. Elena Mărăscu. Tema tezei: Universul copilăriei şi imaginea copilului la Charles Dickens, Ion Creangă, Mark Twain, 2005.

şi doctori habilitaţi:
1. Sergiu Pavlicenco. Tema tezei: Receptarea literaturii spaniole în spaţiul cultural românesc, 1998;
2. Elena Prus. Tema tezei: Reprezentarea romanescă a Parizieni în literatura franceză din a II jum. a sec. XIX-lea, 2005.