PETR STOIANOV (1934 – 2009)

Безымянный
Doctor habilitat în studiul artelor, cercetător ştiinţific coordonator, Petru Stoianov s-a format ca cercetător ştiinţific talentat şi specialist vestit în domeniul valorificării moştenirii folclorului muzical moldovenesc şi bulgar la Academia de Ştiinţe unde a activat din anii 60 la Institutul de Istorie şi Limbă, Secţia de Etnografie şi Studiul Artelor, Institutul de Cercetări Interetnice, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM. Pe parcursul anilor de activitate P. Stoianov a publicat numeroase lucrări ştiinţifice, inclusiv trei monografii. Totodată în baza creaţiilor muzicii populare savantul a publicat un şir de studii şi materiale: „Cântece populare moldoveneşti”, „500 melodii de jocuri din Moldova”, „Cântece şi melodii de jocuri populare moldoveneşti” ş. a. În aceste lucrări savantul pentru prima dată a elaborat unele aspecte teoretice morfologice ale melosului moldovenesc, a contribuit esenţial la popularizarea muzicii moldoveneşti şi bulgăreşti. Este autor a multiplelor prelucrări muzicale pentru orchestră şi solişti a televiziunii şi radioului din Republica Moldova.

Доктор хабилитат искусствоведения, главный научный сотрудник, специалист в области теории народного мелоса, член Союза композиторов Молдовы. Область исследования – молдавская и болгарская народная музыка. Результатом научной деятельности стали около 15 книг (монографий, сборников народных песен, сборников авторских обработок народных песен для оркестра и солистов) и более 50 статей и рецензий: Ритмика молдавской дойны. Кишинев: «Штиинца», 1980; Молдавский мелос и проблемы музыкального ритма. Кишинев: «Штиинца», 1985; Вопросы формирования лада и мелодики в молдавской народной песне. Кишинев: «Штиинца», 1989; Gagauz halk turkuleri. Chişinău: „Pontos”, 2001; Българска народна песен. Тоналност, лад и мелодика. Велико Търново, 2006.