C O M U N I C A T: La IPC a avut loc ediția a XIII-a a Conferinței științifice internaționale Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare

În perioada 27-28 mai 2021, la Institutul Patrimoniului Cultural și-a desfășurat lucrările ediția a XIII-a a Conferinței științifice internaționale Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare, eveniment organizat în parteneriat cu Muzeul Unirii, Complexul Muzeal Național Moldova din Iași, România, Facultatea de Istorie și Geografie a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, România, Institutul Studiul Artelor, Folclor și Etnologie „M. Rylsky” din Kiev al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov”, Școala superioară (Facultatea) de televiziune din Moscova, Federația Rusă, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Actuala ediție și-a propus drept scop aprofundarea dialogului științific dintre cercetătorii din Republica Moldova, cei din spațiul european și extraeuropean pe probleme de interes comun. Pe parcursul dezbaterilor, axate pe genericul manifestării, au fost prezentate rezultatele cercetărilor obținute în cadrul Programului de Stat 20.80009.1606.12 – Dimensiunea identitară a artelor din Republica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural (secțiunile II-V) și a Programului de Stat 20.80009.1606.02 Evoluția tradițiilor și proceselor etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale (secțiunile VI-IX).

Conferință a fost deschisă se către dr. hab. Victor Ghilaș, directorul Institutului Patrimoniului Cultural, aflat pe post de moderator al ședinței plenare, care s-a adresat cu un mesaj de salut către participanții la întrunire. Au adresat mesaje de salut participanților la conferință dr., prof. univ. Victoria Melnic, rector al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău și dr. hab., prof. univ. Natalia Krivulea de la Universitatea de Stat „M.V.Lomonosov”, Școala superioară (facultate) de televiziune din Moscova, Federația Rusă.

Lucrările s-au desfășurat pe următoarele secțiuni: Arheologie și cercetări interdisciplinare; Arhitectură; Arte audiovizuale; Arte vizuale; Conservare, valorificare și promovare a patrimoniului cultural; Tradiții și obiceiuri: istorie și contemporaneitate; Patrimoniul istoric și etnocultural; Procese etnice, etnosociale și etnodemografice: istorie, prezent, perspectivă.

În cadrul Conferinței, desfășurată în format on-line, au fost susținute 108 comunicări științifice de către cercetători, doctoranzi, oameni de artă și cultură din diverse spații geografice: Belarus, Bulgaria, Federația Rusă, Georgia, Germania, Israel, Polonia, România, Ucraina, care au abordat timp de două zile un șir de probleme ce țin de diversitatea expresiilor culturale, cultivarea identității specifice, protejarea patrimoniului cultural artistic, etnologic și arheologic ca resursă strategică a societății moderne, valorificarea științifică și promovarea acestuia în mediile științific, cultural și social ș.a.

Prin diversele sale teme și aspecte abordate, lucrările Conferinței au demonstrat interesul cercetătorilor față de valorificarea bogăției, identității naționale a patrimoniului cultural, creând noi pârghii de colaborare domenială între cercetătorii din diferite țări.

Programul și rezumatele comunicărilor

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.57 MB]

Transmisiunea online și înregistrări video din cadrul Conferinței

Ședința plenară și secvențe din secțiuni, 27 mai 2021

Secţiunea VII: Tradiții și obiceiuri: istorie și contemporaneitate

Secţiunea VIII: Patrimoniul istoric și etnocultural

Galerie foto: