Institutul Patrimoniului Cultural, Fundația Heritage21 și Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova – organizatori ai unei gale impresionante dedicată salvgardării și conservării patrimoniului cultural

La 18 aprilie 2024, la Palatul Republicii din Chișinău, s-a desfășurat Gala Patrimoniului Cultural 2024 –eveniment remarcabil pentru întreaga societate din Republica Moldova.

În cadrul ediţiei din acest an, au fost oferite şapte premii. Câștigătorii celor șapte premii au fost selectați de un juriu constituit din valoroase personalități, care activează în domeniul științei și culturii: Sergiu MUSTEAȚĂ – arheolog, doctor în istorie, profesor universitar, expert în domeniul patrimoniului cultural; Silviu TABAC – istoric, doctor în istorie, conferențiar cercetător, Heraldist de Stat al Republicii Moldova, șeful Cabinetului de heraldică din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova; Ion URSU – arheolog, doctor în istorie, conferențiar universitar, director al Institutului Patrimoniului Cultural). Unii dintre reprezentanții juriului se află în fruntea instituțiilor, ce se numără printre organizatorii principali ai Galei: Fundația Heritage 21, Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova și Institutul Patrimoniului Cultural.

Sergiu MUSTEAŢĂ, Alexandru CORDUNEANU și Ion URSU, în calitate de organizatori ai evenimentului, au dat start Galei. Participanții la festivitate au subliniat importanța asumării, cercetării, salvgardării și conservării patrimoniului cultural și au chemat la unirea eforturilor pentru atingerea acestui deziderat.

Prezenți la eveniment, Primarul General Ion CEBAN și Directoarea Institutului Cultural Român din Chișinău Monica BABUC și-au exprimat recunoștința față de cercetătorii și organizațiile neguvernamentale, care au contribuit la protejarea, reabilitarea și valorificarea moștenirii noastre culturale.

Premiul pentru implicarea cetățenilor în protejarea, reabilitarea și promovarea patrimoniului cultural a fost acordat grupului civic, din care face parte Constantin Vlas, Elena Nichifor și Iulian Ciobanu pentru proiectul Moara cu Aburi din Mereșeni, raionul Hâncești.

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău a acordat Premiul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural arheologului Ion TENTIUC, doctor în istorie, conferențiar universitar.

Premiul pentru Conservarea și Restaurarea Patrimoniului Cultural i-a revenit Asociației Obștești A.O. „Monumentum”, administrată de Iulian RUSANOVSCHI.

Premiul pentru Promovarea moștenirii arheologice a fost obținut de Agenția Națională Arheologică, director general – Vlad VORNIC, doctor în istorie.

Premiul pentru completarea și păstrarea patrimoniului cultural i-a fost oferit lui Vasile IUCAL – directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Ungheni.

Cu Premiul Mass Media Pro-Patrimoniu a fost apreciată emisiunea Companiei TeleRadio Moldova „Moldova de patrimoniu”, realizată de Angela GAVRILIUC.

Laureat al Premiului Mare este Reprezentanța Diplomatică a Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, pentru proiectul „Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni”.

Gala reprezintă una dintre primele inițiative comune ale domeniului cercetării și cel asociativ, scopul căreia a fost punerea în valoare și premierea proiectelor reușite din domeniul salvgardării și conservării patrimoniului cultural imobil. Prin acest eveniment, a fost manifestată intenția de a încuraja societatea în vederea consolidării eforturilor de protejare și salvgardare a patrimoniului cultural, precum și de implicare în dezvoltarea proiectelor în domeniu.

Desfășurarea Galei a fost susținută printr-un recital muzical al ansamblului „Select Cvartet Plus”, sub bagheta dirijorului Mihai Agafița, împreună cu interpreții Aurel Chirtoacă și Tatiana Turtureanu.