Cercetătorii de la Institutul Patrimoniului Cultural – participanți la lucrările Forumului Cultural Internațional „Patrimoniul Cultural, Provocări și Oportunități”, organizat la 19 aprilie 2024 de către Ministerul Culturii al RM

La 18-19 aprilie 2024, Ministerul Culturii, având ca parteneri strategici pe USAID și ICOMOS, a desfășurat Forumul Cultural Internațional „Patrimoniul Cultural, Provocări și Oportunități”, dedicat Zilei Internaționale a Monumentelor și Siturilor.

Lucrările Forumului s-au desfășurat în cadrul Muzeului Național de Istorie al Moldovei, cu începere la ora 10.00.

Forumul a a vut ca scop analiza unor aspecte ce țin de valorificarea și conservarea patrimoniului cultural construit, fiind identificate atât provocările cu care se confruntă, cât și oportunitățile pe care le prezintă. Raportorii prezenți la eveniment au abordat, în cadrul celor șase paneluri de discuție, subiecte cu referire la metodele de promovare și salvgardare a edificiilor patrimoniale de la distrugere, starea actuală a elementelor de patrimoniu cultural rural, probleme de conservare a operelor de artă plastică monumentală, patrimoniu construit ca factor al dezvoltării economice, dezastre și conflicte prin prisma Cartei de la Veneția etc. Totodată, Formul a prevăzut și câteva expoziții relevante în acest domeniu.

La eveniment au participat mai mulți cercetători din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural. Dr. Ion URSU a vorbit despre Rolul arheologiei în cunoașterea și valorificarea patrimoniului cultural construit; dr. Aurelia CARPOV și dr. Aurelia TRIFAN au prezentat informații cu referire la Conacele boierești din Republica Moldova; dr. Natalia GRĂDINARU a vorbit despre necesitatea de a salvgarda și valorifica Casa mare ca element simbolic al identității noastre culturale; dr. Nina IVANOVA a prezentat formele de promovare și de valorificare a casei mari în strategiile de marketing a companiilor din domeniu HoReCa. Dr. Victor COJUHARI și dr. Eudochia SOROCEAN au descris și analizat specificul locuinței tradiționale a ucrainenilor și găgăuzilor din Republica Moldova.

Raportorii au avut prilejul de a-şi expune opiniile asupra modului cum pot fi valorificate și salvgardate elementele de patrimoniu cultural arheologic, cele ale arhitecturii vernaculare și monumentelor de artă plastică.