Susținerea tezei de doctor habilitat în studiul artelor si culturologie cu tema Teatralitatea în discursul artistic al lui Ion Druță. Autor: Ana Ghilaș

La 17 aprilie, în sedința Consiliului Științific specializat DH 654.01-24-2 din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural, a avut loc sustinerea tezei de doctor habilitat în studiul artelor si culturologie cu tema Teatralitatea în discursul artistic al lui Ion Druță, specilaitatea Artă teatrală, coregrafică, a dnei Ana Ghilaș. Consultant științific: dr.hab. Ana—Maria Plămădeală.

 Conform aprecierii referenților oficiali Oltița Cîntec, doctor în teatrologie, profesor universitar, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, România; Andriej Moskwin, doctor habilitat în științe umanistice, profesor universitar, Universitatea din Varșovia, Polonia; Daniela Vitcu, doctor în teatru, profesor universitar, Universitatea „Ovidius” din Constanța, România, precum și a membrilor CȘS (președinte – acad. Mihai Cimpoi, secretar științific – dr. Violeta Tipa), teza constituie o contribuţie importantă la afirmarea și dezvoltarea teatrologiei în Republica Moldova, în special la nivelul relației text dramaturgic – spectacol teatral, ca și al evaluării artei teatrale în creația unui singur autor – Ion Druță. Demersul științific al autoarei a fost recunoscut ca un reper metodologic pentru alte investigații în domeniile artei teatrale, al inteferenței artelor într-un discurs artistic, abordarea teoriilor și metodelor de analiză inter- și transdisciplinare constituind aportul substanțial al cercetătoarei Ana Ghilaș la dezvoltarea cunoașterii în domeniu.

Felicităm călduros pretendenta la titlul știinșific, dr. Ana Ghilaș, cu ocazia susținerii tezei de doctor habilitat. Fie ca această realizare să vă aducă o contribuție însemnată în realizarea carierei profesionale și să vă asigure confortul necesar pentru a vă continua cercetările cu aceeași pasiune și competență!