La 23 noiembrie 2021 în incinta IPC a avut loc Masa rotundă ”Emil Loteanu: o nouă galaxie cinematografică”

La 23 noiembrie 2021, Centrul Studiul Artelor din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural (IPC) a organizat masa rotundă ”Emil Loteanu: o nouă galaxie cinematografică”, prilejuită de aniversarea a 85 de ani de la nașterea cineastului și poetului. Obiectivul manifestării a fost acela de a reuni cercetători, scriitori, artiști, critici de artă, în general, oameni din domeniul științei și culturii, în vederea evocării personalității emergente a omagiatului, comunicării în spiritul genericului evenimentului, schimbului de idei și dezvăluirii experienței acumulate de către cei care au conlucrat cu maestrul Emil Loteanu, precum și prezentarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului de cercetare, desfășurat de Centrul Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural.

Manifestarea a fost deschisă de directorul IPC, dr. hab. Victor Ghilaș, care s-a adresat participanților la eveniment cu un mesaj de salut, trecând mai apoi în revistă unele pagini de viața și activitatea de creație a lui Emil Loteanu. Au transmis mesaje de salut celor prezenți dl Orest Dabija, șeful Direcției arte și industrii creative din cadrul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, dl Virgil Mărgineanu, președintele Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova, dl Marcel Loteanu, cineast din România, fratele omagiatului.

La masa rotundă au fost luate în dezbare două ipostaze ale activității artistice a lui Emil Loteanu: cinematografia și poezia, consolidate de exegezele referitoare la corelația arta-viața, vis-realitate, eroul liric-alter ego ș.a.

Comunicările și dezbaterile inițiate au abordat multiplele aspecte din creația protagonistului, concentrându-se asupra următoarelor subiecte: Emil Loteanu: viața și arta (acad. Eugen Doga), Mesajul iluminist al creației lui Emil Loteanu (dr. hab. Ana-Maria Plămădeală), Lirica lui Emil Loteanu: poetica zborului (acad. Mihai Cimpoi), Regizorul Emil Loteanu: poezia realității (dr. Dumitru Olărescu), Emil Loteanu: originalitatea talentului și a procesului de creație (dr. Valeri Fomin, Rusia).

În cadrul evocărilor au urmat rememorări ale celor, care l-au cunoscut și (sau) au avut ocazia să participe alături de Emil Loteanu la procesul de creație a cineastului: actorul Victor Voinicescu-Soțchi (Franța), scriitorul Vladimir Beșleagă, cineasta Valentina Plugaru, muzicianul Dumitru Hăbășescu.

 

Înregistrarea video:

Galerie foto: