Dăinuirea neamului românesc prin valorificarea și promovarea portului popular și a culturii tradiționale

În zilele de 20-21 iunie 2024, Institutul Patrimoniului Cultural a organizat Simpozionul Internațional de Etnologie dedicat Zilei Universale a Iei și Zilei Naționale a Portului Popular. Acest eveniment științific s-a concentrat pe valorificarea și promovarea portului popular și a culturii tradiționale prin abordări etnologice și interdisciplinare și a fost desfășurat sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova.

Prestigioși parteneri ai Institutului Patrimoniului Cultural au fost: Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere, România; Institutul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu; Institutul de Studii al Artelor, Folcloristică și Etnologie „M. Rylskyi” al ANȘ din Ucraina; Academia de Științe a Moldovei; și Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Ședința plenară, moderată de dr. Natalia Grădinaru și dr. Elena Iagăr, a fost deschisă de dr. Ion Ursu, Directorul Institutului Patrimoniului Cultural. Mesaje de salut au fost adresate de către:

 • Academician Sabina Cornelia Ispas, Președinte al Secției de arte, arhitectură și audiovizual și Director al Institutului de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu” al Academiei Române.
 • Delegatul Academician Hanna Skrypnyk, Doctor în științe istorice, Profesor și Director al Institutului de Studii al Artelor, Folcloristică și Etnologie „M. Rylskyi” al ANȘ din Ucraina.
 • Dr. hab. Liliana Condraticova, secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei.
 • Dr. Delia Suiogan, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere, România.
 • Dr. George Niculescu, Institutul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, România.
 • Dr. hab. Sergiu Cornea, rector al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Prezentări valoroase: În cadrul ședinței plenare, desfășurată în Sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei, au fost prezentate comunicări deosebit de valoroase:

 • Academician Sabina Cornelia Ispas a vorbit despre „Însemnătatea patrimoniului cultural imaterial și material pentru reperele identitare”.
 • Dr. Delia Suiogan a analizat „Structuri simbolice în straiele populare”.
 • Dr. Natalia Lazar a prezentat „Un exercițiu de valorizare a moștenirii culturale”.
 • Phd. Liliya Soniachna a discutat despre „Trăsăturile comune și distinctive ale costumelor populare la românii și ucrainenii din Podolia Bucovineană”.
 • Raisa Osadci a elucidat „Portul tradițional românesc din Republica Moldova: carențe ale valorificării”.

Suportul financiar: La eveniment au fost prezenți și reprezentanții Biroului Asociat de Avocați GLADEI & PARTNERS. Legal Advisors – dl. Iulian Pașatii și dna Valeria Grișciuc, delegați din partea dlui Roger Gladei, care au susținut financiar desfășurarea forului științific.

Lucrările pe secțiuni: În prima zi a Simpozionului, după ședința plenară, lucrările au fost desfășurate pe secțiuni:

 1. Costumul tradițional ca reflexie a istoriei etnice și factor de impact identitar/tradițional, moderatori: dr. Nina Ivanova, dr. Narcis Iustin Dejanu.
 2. Patrimoniul etnocultural reflectat și promovat în expresie scrisă, artistică și în colecții muzeale, moderatori: dr. hab. Victor Ghilaș, dr. Violeta Tipa.
 3. Cultura tradițională – sursă de cunoaștere istorică și identitară, moderatori: dr. Valentin Arapu, dr. Sergiu Suvac.
 4. Procese etnice, etnosociale și etnodemografice: istorie, prezent, perspectivă, moderatori: dr. Ion Duminica, dr. Svetlana Procop.
 5. Cultura tradițională ucraineană: soluții de valorizare și resurse, moderatori: dr. Ecaterina Cojuhari, dr. hab. В’ячеслав Кушнір.

În cea de-a doua zi, lucrările au continuat pe două secțiuni:

 1. Costumul tradițional ca reflexie a istoriei etnice și factor de impact identitar/tradițional, moderatori: dr. Corina Mihăescu, dr. Alexei Romanciuc.
 2. Procese etnice, etnosociale și etnodemografice: istorie, prezent, perspectivă, moderatori: dr. hab. Josefina Cușnir, dr. Tatiana Zaicovschi.

Concluzie: Mulțumim tuturor participanților pentru contribuțiile lor valoroase, Biroului Asociat de Avocați GLADEI & PARTNERS. Legal Advisors pentru sprijinul financiar și tuturor celor implicați în buna desfășurare a evenimentului. Suntem convinși că tematicile abordate în cadrul Simpozionului vor avea un impact semnificativ asupra cercetării, valorificării și promovării portului popular și a culturii tradiționale, esențiale pentru identitatea, patrimoniul și civilizația românească.

dr. Valentin Arapu