REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. IV. CHIŞINĂU, 2008

Revista 4
Volumul IV al revistei cuprinde materiale (o monografie, articole, comunicări, recenzii, cronica vieţii ştiinţifice); omagii jubiliare consacrate lui C.Şişcan, O.Galuşcenco; necrologul R.Kleiman; date despre autori, despre colegiul de redacţie. Majoritatea articolelor din volum sunt dedicate tematicii etnologice şi a relaţiilor interetnice. Compartimentul „Monografie” conţine monografia dnei Dr. L. Drumea. În compartimentul „Etnologie” sunt publicate articolele cercetătorilor: M.Guboglo, D. Nicoglo, V. Chirtoagă, E. Soroceanu, A.Varzari, S.Curoglo, I.Duminica. Compartimentul „Culturologie” inserează două articole cercetătorilor: S.Procop, L.Pokrovskaia. Următorul compartiment, denumit „Istoria şi relaţiile interetnice”, include trei articole cercetătorilor: O.Galuşcenco, L.Prisac, A.Borşevski. Compartimentul „Pagina tânărului cercetător” conţine materiale semnate de N.Ivanova, I.Erolova, T.Sîrbu. Două articole alcătuiesc compartimentul „Comunicări”: T.Levandovscaia, J. Cuşnir. În rubrica „Recenzii” B.Sosna recenzează cartea „Антикоррупционное образование,” scrisă de A. Borşevski; S.Curoglo şi D. Nicoglo recenzează cartea „Кортенските колонии в Бесарабия в светлината на езикова археология”, scrisă de V.Kondov. Compartimentul „Cronica vieţii ştiinţifice” include informaţie despre conferinţe scrisă de V.Stepanov, B. Sosna, E. Cvilincova, I.Caunenco. În ultimele pagini ale volumului sunt prezente date despre autorii materialelor publicate, despre colegiul de redacţie şi lista bibliotecilor în care se repartizează revista.

REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. IV. CHIŞINĂU, 2008 pdf

Colectivul de autori
Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1
Tel.: (373 22) 27-10-07, 27-13-53
E-mail: [email protected]