REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. III. CHIŞINĂU, 2008

Revista 3
Acest număr al revistei poartă genericul „Creştinismul popular şi cultura tradiţională”. Articolul de fond este semnat de O. Luchianeţ „Creştinismul popular din Moldova (secolele XVII, XVIII şi XX”. Într-o serie de articole din „Compartimentul etnografic” este analizată diferenţierea funcţională a obiectelor de ritual (pâine, produse de carne) şi semantica lor (D. Nicoglo, V. Buzilă). Particularităţile sincretismului creştin şi păgân în cultura diferitor etnii conlocuitoare (moldoveni/români, ucraineni, găgăuzi, bulgari) şi-au găsit reflectare în articolele semnate de A. Papţova, A. Hâncu-Tentiuc, A. Prigarin, N. Golant, R. Osadci, N. Grădinaru,C. Ciobanu, E. Soroceanu, V. Sîrf, V. Stepanov, O. Carpova. Câteva articole sunt consacrate problemelor legate de cultul creştin (Z. Şofransky, T. Stavilă), tradiţiile muzicii creştine (V. Galaicu, M. Ciucico). În compartimentul „Etnologie” sunt prezentate articole interesante ale colegilor noştri de peste hotare. În articolul semnat de N. Puşkariova sunt analizate metodele şi strategiile specifice conexiunii etnografiei cu antropologia socială şi culturală. În materialul prezentat de K. Hitcins găsim informaţii utile, legate de formarea naţiilor şi comunităţilor (pe baza românilor din Transilvania, geadizilor din Asia Centrală şi curzilor din Anatolia). Studiul limbii materne de către bulgarii basarabeni este prezent în articolul semnat de E. Raţeeva. M. Karamihova şi-a axat atenţia asupra fotografiei nupţiale în calitate de sursă etnografică de cercetare. În acest compartiment sunt incluse şi articolele din seria „Culturologie” cuprinzând literatura romilor (S. Procop), despre rolul emigraţiei ruse în viaţa culturală a Basarabiei (O. Garusova), despre arta muzicală a găgăuzilor (D. Gagauz). Rubrica „Istoria şi relaţiile interetnice” cuprinde articole în care se discută despre arheologia Bugeacului (S. Agulnicov), componenţa etnodemografică a spaţiului Pruto-nistrean în secolele XVI–XIX (D. Haidarlî), despre antropologia războiului sovieto-afghan (I. Xenofontov). Rubrica tânărului cercetător este prezentată de publicaţiile despre identitatea etnică, spaţiul comunicativ (L. Prisac, N. Ivanova), problemele de toleranţă din textele muzicale în stil rock (T. Orlova). Compartimentul „Discuţii” este prezentat de articolele polemice privind relaţiile dintre basarabeni şi emigranţii politici din România în ajunul creării RASS Moldovenească (O. Galuşcenco), originea romilor (I. Duminica).

REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. III. CHIŞINĂU, 2008pdf

Colectivul de autori
Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1
Tel.: (373 22) 27-10-07, 27-13-53
E-mail: [email protected]