REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. VI. CHIŞINĂU, 2010

Revista 6
Volumul VI al revistei cuprinde materiale (articole, comunicări, recenzii), omagii jubiliare, necrologuri, date despre autori, despre colegiul de redacţie, despre direcţiile de cercetare ştiinţifică ale Centrului de Etnologie al IPC al AŞM, precum şi unele relatări despre viaţa şi activitatea Centrului. Majoritatea articolelor din volum sunt dedicate tematicii etnologice şi a relaţiilor interetnice. În compartimentul „Etnologie” sunt publicate articolele cercetătorilor: I.Caunenco, V.Stepanov, Z.Şofransky, E.Soroceanu, D.Nicoglo. Compartimentul „Culturologie” inserează două articole cercetătorilor: S.Procop, O.Garusova. Următorul compartiment, denumit „Istoria şi relaţiile interetnice”, include 5 articole cercetătorilor: M.Koşelev şi T.Popovscaia, S.Novacov, O.Galuşcenco, V.Damian, N. Abacumova-Zabunova. Compartimentul „Pagina tânărului cercetător” conţine materiale semnate de I.Miglev, N.Duşacova, E.Oprea, A.Felcher, M.Modâlina. Patru articole alcătuiesc compartimentul „Comunicări”: C.Şişcan, I.Naidenova, I.Miglev, N.Ivanova, I.Duminică. În rubrica „Recenzii” A. Zamoischii recenzează cartea „Istoria relaţiilor belaruso-moldave,” scrisă de M. Koşelev, T. Popovscaia. În ultimele pagini ale volumului sunt prezente date despre autorii materialelor publicate, cât şi despre colegiul de redacţie.

REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. VI. CHIŞINĂU, 2010 pdf

Colectivul de autori
Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1
Tel.: (373 22) 27-10-07, 27-13-53
E-mail: [email protected]