Populaţia RASSM (1924-1940). Кишинев, 2001

galushenko
Din multitudinea de probleme, legate de studierea populaţiei din R.A.S.S.M., in aceasta lucrare se evidenţiază dinamica numărului şi a componenţei etnice, ca fiind actuale in prezent. Aceste întrebări sunt analizate în baza unui larg număr de surse documentare din arhivele diferitor ţări.

Аutor: О. Galuscenco
Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1
Telefon: (373 22) 27-10-07, 27-13-53
E-mail: [email protected]