Se anunţă şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil

Se anunţă şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea

612.01 – Etnologie, care va avea loc în data de 27 decembrie, ora 14.00, biroul nr. 538

(bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, nr. 1).

Pretendent: drd. Duşacova Irina.

Tema: Presa periodică din Republica Moldova ca un mecanism al întăririi identității etnice la etapa contemporană

Conducător: dr. hab., prof. cerc. StepanovVeaceslav.

Anunț