Institutul Patrimoniului Cultural, 2008

Această carte reflectă pe scurt istoria cercetărilor arheologice, etnologice și a studiului artelor pe tritoriul țării noastre, istoria constituirii și evoluției IPC pînă în anul 2008.