CENTRUL STUDIUL ARTELOR

Director – Tudor Stavilă, dr. hab.
Tel.: 022 27-26-84
Email: [email protected]

Se constituie în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei în 1962, cu modificări în 1969 (Sectorul studiul artelor) şi 1976, când se constituie Sectorul de arte plastice şi Sectorul monumentelor de istorie şi cultură. În 1991 a fost fondat Institutul Studiul Artelor (director, L.Cemortan (1991-1997), urmat în timp de C. Ciobanu(1998) şi T. Stavilă (1999-2005), iar din 2006 face parte, în calitate de Centru al Studiului Artelor, din componenţa Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.
Tematica prioritară: Geneza, evoluţia şi tipologia artelor naţionale.
În componenţa Centrului activează 32 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 5 dri. habilitaţi (2 cumularzi), 19 dr în studiul artelor (6 cumularzi), 7 cercetători ştiinţifici şi 9 doctoranzi.
Centrul Studiul Artelor este constituit din două secţii:

Vezi: Cele mai importante realizări ale Centrului Studiul Artelor pentru anii 2006-2011 index

Vezi: Revista Arta