Apariție editorială: Svetlana Procop. Leonid Cerepovschi: „Mă mândresc că sunt ţigan”

Cercetătoarea Svetlana Procop, doctor în filologie, a publicat lucrarea Leonid Cerepovschi: Mă mândresc că sunt ţigan”.

Studiul este dedicat lui Leonid Cerepovschi – renumit interpret de cântece şi romanţe ţigăneşti/rome, fondator și director artistic al primului ansamblu de dansuri şi cântece ţigăneşti/rome din RSSM/Republica Moldova (1972–1980), autor a mai multor cărţi despre cultura romilor, pasionat colecționar de folclor rom.

În acestă carte este expusă istoria Ansamblului de Cântece şi Dansuri Țigănești din Moldova se relatează despre primele sale spectacole, despre turnee. Materialul se bazează pe documente de arhivă, interviuri, precum şi pe analiza recenziilor din presa din RSSM și URSS.

Meritul enorm al lui Leonid Cerepovschi, artist emerit al RSFSR şi al RSSM, în dezvoltarea culturii rome a fost că, după ce a creat Ansamblul, transformându-l într-o echipă creativă, a reuşit să-l promoveze în afara graniţelor republicii, lăsând o impresie puternică într-un spaţiu uriaş, de la Ural până în Balcani. Ca urmare a activităţii sale concertistice, Ansamblul a făcut cunoscută cultura romilor din Moldova. Incluzând în repertoriul său cântece şi dansuri ale romilor din diferite țări, Ansamblul a îndeplinit de fapt o misiune umanitară, promovând creaţia romilor din Moldova, Rusia, India, Ungaria, Spania etc. și punând la bazele acestei activităţi ideea de a păstra și a proteja cultura romilor, care nu cunoaşte frontiere.

 

Felicităm autoarea cu ocazia editării cărții. Succese în continuare !

 

Descrierea bibliografică a cărții:

ПРОКОП, Светлана. Леонид Череповский: „Горжусь тем, что я цыган”. Chişinău: Cartdidact, 2019. Серия „Культурное наследие молдавских цыган”. Кн. 1. 364 p. Text paralel: limba rusă, română. Apare cu contribuţia Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-3315-8-6.

PROCOP, Svetlana. Leonid Cerepovschi: „Mă mândresc că sunt ţigan”. Chişinău: Cartdidact, 2019. 364 p. ISBN 978-9975-3315-8-6.

 

Аннотация на русском языке

Настоящее исследование посвящено известному исполнителю цыганских песен и романсов, создателю первого aнсамбля молдавских цыган (1972–1980), автору нескольких книг о цыганской культуре, собирателю цыганского фольклора – Леониду Череповскому. Отдавая дань нашему прошлому, не следует забывать, что Леонид Череповский, оставаясь в истории цыганской культуры Молдовы художественным руководителем первого ансамбля молдавских цыган, был и остается одним из подвижников и носителей большой цыганской культуры, которая не знает границ, одним из тех, кто внес существенный вклад в дело сохранения духовного этнокультурного наследия цыган Республики Молдова.

В книге речь идет об истории создания, предпосылках формирования и первых выступлениях Ансамбля молдавских цыган. Материал построен на архивных документах, а также на анализе оценок в республиканской прессе.

Огромная заслуга Леонида Череповского, заслуженного деятеля культуры, в деле развития цыганской культуры в том, что ему удалось, создав ансамбль цыган Молдовы, вывести его за пределы республики, оставив яркий след его деятельности на огромном пространстве, превратить его в творческий коллектив, встречаемый с энтузиазмом от Урала до Балкан. Включая в свой репертуар песни и танцы цыган всех стран мира, ансамбль выполнял, на самом деле, великую гуманитарную миссию, объединяя своей деятельностью и продвигая творчество цыган Молдовы, России, Венгрии, Испании, заложив в основу этой деятельности великую идею сохранения и бережного отношения к культуре цыганского народа, которая не знает границ.