Apariție editorială: Oleg Galușcenco. Constituirea RASS Moldovenești

Cercetătorul Oleg Galușcenco, doctor în istorie a publicat recent lucrarea „Constituirea RASS Moldovenești” la editura Lambert Academic Publishing

Monografia este consacrată studierii procesului de constituire a RASS Moldovenești, subiect de mare interes nu numai în rândul istoricilor, dar și în rândul publiciștilor. Recent, atenția politicienilor din diferite țări a crescut. Acest lucru se datorează agravării relațiilor interetnice din Europa și problemei legate de inextricabil a statalității.

Republica Socialistă Sovietică Autonomă Moldovenească a fost înființată pe malul stâng al Nistrului la 12 octombrie 1924. În această zi, în Ucraina s-a format o autonomie moldovenească.

În această lucrare, se încearcă analiza dezvoltării reale a evenimentelor istorice, ținând cont de fapte noi care au devenit cunoscute recent. În același timp, se acordă o atenție deosebită rolului factorului subiectiv în adoptarea și implementarea deciziei de creare a ASSR din Moldova.

Felicităm autorul, doctorul în istorie Oleg GALUȘCENCO, cu ocazia editării cărții. Succese în continuare !

 

 

Descrierea bibliografică a cărții: Олег Галущенко. Образование Молдавской АССР: Молдавская государственность к востоку от Днестра. Lambert Academic Publishing, 2020. 174 с.

Описание книги на русском языке

Создание Молдавской АССР вызы­вает повышенный интерес не только у историков, но и у публицис­тов. В последнее время возросло внимание к ней политиков раз­ных стран. Это обусловлено обострением межнациональных отношений Европе и неразрывно связанной с ними проблемы государственности.

Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика была создана на левом берегу реки Днестр 12 октября 1924 года. В этот день в составе Украины была образована молдавская автономия. В настоящей работе предпринимается попытка проанализировать реальное развитие исторических событий с учетом новых фактов ставших известными за последнее время. При этом особое внимание уделено роли субъективного фактора в принятии и реализации решения о создании Молдавской АССР.