Apariție editorială: Eudochia SOROCEANU. Pâinea în cultura tradițională a găgăuzilor

Recent, cercetătoarea Eudochia  SOROCEANU, doctor în filologie, a publicat monografia „Pâinea în cultura tradițională a găgăuzilor” («Хлеб в народной культуре гагаузов»).

Monografia este consacrată analizei semantice și simbolice a terminologiei legate de pâine și a produselor de panificație în tradițiile și obiceiurile de familie (botez, nuntă, înmormântare) și cele calendaristice ale găgăuzilor. Folosită în diferite tradiții și obiceiuri, pâinea întruchipează unul dintre principalele coduri ale culturii găgăuze. Se prezintă în calitate de „text”, în care se păstrează într-o formă codificată și se translează pentru generațiile următoare informația culturală de valoare socială, semantica și simbolica căreia sunt studiate de autoare pentru a elucida particularitățile și viziunile asupra lumii ale poporului găgăuz în diferite etape ale istoriei sale etnice.

Lucrarea este elaborată în cheia direcției etnolingvistice pluridisciplinare de cercetare, la interferența mai multor discipline (lingvistică, etnografie, folcloristică) ce prevede examinarea unității inseparabile a limbii și culturii. Autorul evidențiază funcțiile culturale ale denumirilor pâinii de ritual și a produselor de panificație, cercetează mecanismele de formare a semnificației simbolice și a originii terminologiei în domeniu.

În carte sunt publicate proverbe, ziceri, ghicitori despre pâine și frazeologice cu o componentă care denotă un produs de pâine, precum și un glosar al numelor de produse din pâine în limba găgăuză.

Cartea este destinată specialiștilor în domeniul Etnologiei, Lingvisticii, Etnografiei, Folclorului și Culturologiei, precum studenților și elevilor, și tuturor celor care se interesează de cultura tradițională a găgăuzilor.

Felicităm autoarea cu ocazia editării cărții. Succese în continuare !

 

Descrierea bibliografică a cărții:

Сорочяну, Евдокия. Хлеб в народной культуре гагаузов: этнолингвистическое исследование / Евдокия Сорочяну. – Кишинев: «LEXON-PRIM», 2020. – 364 р.: anexe, fot. color.

Rez. paral.: lb. rom., engl., găgăuză, rusă. – Bibliogr.: p. 301-324 (402 tit.). – 500 ex.

ISBN 978-9975-3424-6-9

 

Аннотация на русском языке

Монография Евдокии Сорочяну «Хлеб в народной культуре гагаузов» посвящена анализу культурной семантики, символики и терминологии хлеба и мучных изделий в повседневной, праздничной и обрядовой (семейной и календарной) жизни гагаузов. Хлеб является одним из ключевых кодов традиционной гагаузской культуры. В обрядовом употреблении он выступает как «текст», в котором в закодированном виде хранится и транслируется следующим поколениям социально значимая культурная информация, семантику и символику которой автор исследует, чтобы выявить мировоззренческие особенности гагаузского народа на различных этапах его этнической истории.

Работа выполнена в этнолингвистическом ключе, факты языка и культуры рассматриваются в смысловом единстве. Основной задачей автора стало выявление культурных функций обрядовых наименований хлеба и хлебных изделий, изучение механизмов формирования символических значений терминов, решение проблем происхождения терминов, определение корпуса заимствованной и исконной лексики, выявление ареального распространения терминов с целью установления этнографических особенностей и диалектных границ. В книге публикуются пословицы, поговорки, загадки о хлебе и фразеологизмы с компонентом, обозначающим хлебное изделие, а также глоссарий названий хлебных изделий в гагаузском языке.

Книга адресована как специалистам – этнологам, лингвистам, этнографам, фольклористам, культурологам, так и студентам вузов и учащимся школ, а также всем тем, кто интересуется проблемами традиционной культуры гагаузов.