Apariție editorială a IPC: Mariana ŞLAPAC. Castelologia comparată. Arhitectura de apărare a Ţării Moldovei între Occident şi Orient.

Mariana Şlapac, membru corespondent, doctor habilitat în studiul artelor, a publicat recent monografia „Castelologia comparată. Arhitectura de apărare a Ţării Moldovei între Occident şi Orient”, Chişinău: Editura ARC, 2020, 460 p.: il.

 

Autoarea face un demers comparatist de natură interdisciplinară, la confluenţa mai multor ştiinţe umanistice şi tehnice: arhitectură, arheologie, istorie, inginerie, artă etc. Scopul castelologiei comparate – o disciplină in statu nascendi ce deschide noi orizonturi teoretice – constă în prezentarea fenomenului arhitecturii militare medievale prin raportarea comparatistă, iar obiectul de studiu îl constituie întregul patrimoniu universal al amenajărilor defensive medievale (castele, cetăți etc.).

În lumina castelologiei comparate, arhitectura militară a Ţării Moldovei apare ca una ce a preluat modele diverse provenite din arealul european, dar şi din cel oriental. Sub raport arhitectural, cetăţile moldoveneşti de piatră pot fi clasificate la modelul cu donjon izolat (cetatea Ţeţina); modelul castel + donjon (cetatea Hotin); modelul intermediar între modelul castel + donjon şi modelul castral (Cetatea de Scaun a Sucevei, citadela Cetăţii Albe, citadela cetăţii Chilia); modelul castral (cetăţile Neamţ, Şcheia, Tighina, Tatarbunar, Cetatea Nouă de lângă Roman); modelul „constantinopolitan” (Cetatea Albă, cetatea Chilia); modelul „reşedinţă fortificată orientală” (citadela Orheiului Vechi) şi modelul de tip central cu plan circular (cetatea Soroca).

Felicităm autoarea cu ocazia editării cărții. Succese în continuare !

Mariana ŞLAPAC. Castelologia comparată. Arhitectura de apărare a Ţării Moldovei între Occident şi Orient, Chişinău: Editura ARC, 2020, 460 p.: il.