AVIZ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT A CANDIDATULUI VLADIMIR CRAVCENCO

AVIZ

Institutul Patrimoniului Cultural anunţă

SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN STUDIUL ARTELOR
ŞI CULTUROLOGIE

a candidatului Vladimir CRAVCENCO

Tema tezei: GRAFICA DE CARTE PENTRU COPII DIN REPUBLICA MOLDOVA (1945-2010)

Specialitatea 651.01. Teoria şi istoria artelor plastice

Conducător ştiinţific:

TOMA Ludmila, dr. în studiul artelor, conferențiar cercetător, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 653.01-143:

  1. STAVILĂ Tudor, preşedinte, doctor habilitat în studiul artelor şi culturologie, profesor cercetător
  2. SPÎNU Constantin, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor şi culturologie, conferenţiar universitar
  3. ŞLAPAC Mariana, doctor habilitat în studiul artelor şi culturologie, conferenţiar cercetător, m.c.
  4. ZAHARIA Dumitru, doctor în estetica artelor vizuale, profesor universitar (Iaşi, România) 5. URSACHI Rodica, doctor în studiul artelor şi culturologie, conferenţiar universitar
  5. SIMAC Ana, doctor în studiul artelor şi culturologie, conferenţiar universitar

Referenţi oficiali:

CIOBANU Constantin Ion, doctor habilitat în studiul artelor şi culturologie, conferenţiar universitar (Bucureşti, România)

BRIGALDA Eleonora, doctor în studiul artelor şi culturologie, profesor universitar, UPS „Ion Creangă”

Susţinerea va avea loc la 03 septembrie 2020, ora 11.00, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 653.01-143 din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural (MD–2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, Sala Mică a AŞM) şi va fi transmisă online de către Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) – cu link activ spre pagina www.idsi.md/tv

Autoreferatul tezei de doctor în arhitectură

Teza de doctor în arhitectură