Apariție editorială a IPC: Constantin Spînu. Iulian Filip între linie și culoare

Doctorul în studiul artelor Constantin Spânu, cercetător științific coordonator al IPC a editat recent lucrarea  „Iulian Filip între linie și culoare. Chișinău: Prut Internațional, 2020”

Cartea Iulian Filip între linie și culoare pune în lumină o fațetă inedită a creației poetului, prozatorului și folcloristului Iulian Filip, cea de înzestrat plastician care, prin imagine și verb ce se completează reciproc, vine să oglindească  artistic vaste și profunde meditații ale distinsului om de cultură  asupra  unor  actuale valori de ordin estetic, existențial și identitar. În studiu se reliefează arealul tematic, preferințele stilistice, principiile de orchestrare sintactică, substratul alegoric și simbolic al creației pictorului, conexiunile semantice dintre demersul literar și cel plastic, evidențiindu-se rolul  acestora la promovarea unor mesaje complexe ale căror coordonate germinează dintr-o lume conceptuală, în care tradițiile, obiceiurile, credințele, gândirea mitologică se îmbină organic cu aparențele realității. Prin includerea în carte a imaginilor și bagatelelor unor opere de referință ale poetului-pictor, ediția oferă o privire amplă asupra creației grafice, picturale și sculpturale a protagonistului, creație ce îmbină în mod reușit discursul poetic cu estetica artelor plastice.

 

 

Constantin Spînu. Iulian Filip între linie și culoare./ Constantin Spânu. Chișinău: Prut Internațional, 2020 (imprimat la Combinatul Poligrafic). – 220 p. Apare cu sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-54-481-8