Masa rotundă omagială: Emil Loteanu: o nouă galaxie cinematografică

Institutul Patrimoniului Cultural

anunță organizarea

Mesei rotunde omagiale

Emil Loteanu: o nouă galaxie cinematografică

Manifestareava avea loc la 23 noiembrie 2021, orele 11.00 în incinta Institutului Patrimoniului Cultural. Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1

Forma desfășurării:
cu participare directă și online
(prin aplicația Google Meet)

Pentru conectarea online accesați linkul:
https://meet.google.com/mvn-qnie-prh

PROGRAM
11.00 – 14.00
Moderatori: dr. hab. Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ,
dr. hab. Victor GHILAȘ

Cuvânt de salut

Dr. hab. Victor GHILAȘ,
Directorul Institutului Patrimoniului Cultural
Orest DABIJA,
Șef direcție arte și industrii creative, Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Virgil MĂRGINEANU,
Preşedintele Uniunii Cineaştilor din Republica Moldova

Marcel LOTEANU,

Cineast, România

Comunicări

Acad. Eugen Doga
Emil Loteanu: viața și arta

Dr. hab. Ana-Maria Plămădeală
Mesajul iluminist al creației lui Emil Loteanu

Acad. Mihai Cimpoi
Lirica lui Emil Loteanu: poetica zborului

Dr. Dumitru Olărescu
Regizorul Emil Loteanu: poezia realității

Др. Валерий Фомин
Эмиль Лотеану: самобытность дарования и творческого процесса

Evocări
Vladimir Beşleagă
Victor Voinicescu – Soțki
Dumitru Hăbășescu
Valentina Plugaru

Comitetul de organizare:
Dr. hab. Victor Ghilaș
Dr. hab. Ana-Maria Plămădeală
Dr. Dumitru Olărescu
Dr. Violeta Tipa
Dr. Adrian Dolghi