Apariție editorială a IPC: Victoria Rocaciuc. Narațiune și simbol în grafica de carte moldovenească 1945-2010

Cercetătoarea IPC Victoria Rocaciuc, doctor în studiul artelor,  a editat cartea Narațiune și simbol în grafica de carte moldovenească 1945-2010

În monografie, autoarea încearcă să justifice necesitatea studierii aprofundate a contextului istoric și teoretic referitor la narațiune și simbol în grafica de carte moldovenească, oferă opțiuni posibile de clasificare, ce determină criteriile de evaluare a operelor, stabilind obiective noi pentru următoarele cercetări.

Narațiunea și simbolul au devenit categorii estetice de bază, iar simbolul, ca fenomen al culturii, ocupă locul central în toate sferele științifice, de aceea apare necesitatea studierii acestora și din punct de vedere al studiului artelor.

În perioada actuală, analiza narațiunii și simbolului în artele vizuale și în arta graficii de carte moldovenească, în special, reprezintă una dintre sarcinile importante și destul de complexe.

Una dintre premise a devenit tendința cercetărilor istorice, când aspectul teoretic însoțește procesul de studiere a datelor din arhive și muzee. Biografiile de creație ale multor autori nu sunt pe deplin cercetate, nu toate operele de valoare sunt puse în circulație științifică, lipsesc datele de catalog ale acestora. În aceste condiții, schimbările necesare ale accentelor din punct de vedere teoretic nu întotdeauna sunt serios fundamentate.

O altă dificultate a studiului este determinată de concepţiile contradictorii în privinţa narațiunii și simbolului în știință și artă universală, interferențele diferitor aspecte ale acestora și alte interconexiuni.

În epoca sovietică, termenii „narațiune” și „simbol” uneori erau înlocuiţi de conceptele de „conținut” și „formă”, deseori utilizate în sens negativ, iar, în unele cazuri, combinate cu categoriile estetice ale frumosului și urâtului. La etapa actuală, în lume, există un număr mare de reprezentanți ai „formalismului” și ai școlilor semiotice. Sunt în curs de dezvoltare noile științe – pragmalingvistica, semiologia și naratologia, care influențează înțelegerea și analiza imaginii artistice în artele vizuale.

 Felicităm autoarea cu ocazia editării cărții și îi urăm succese în continuare !

 

Rocaciuc, Victoria. Naraţiune şi simbol în grafica de carte moldovenească, 1945-2010 / Victoria Rocaciuc; redactor ştiinţific: Tudor Stavilă; Ministerul Educației și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural. – Chişinău: S. n., 2021. – 280 p.

ISBN 978-9975-47-217-3.