Apariție editorială a IPC: Ana Marian. Monografia-album IURIE CANAŞIN. CALEA SPRE DESCOPERIREA MISTERULUI CREAŢIEI

Recent, cercetătoarea IPC Ana Marian, doctor în studiul artelor, a editat monografia-album, dedicată creației sculptorului Iurie Canașin, a fost elaborată în perioada 2011-2021, în calitate de lucrare extraplan. Ea conţine atât fotografiile operelor din atelierul sculptorului, cât şi cele care se află în colecţiile particulare. Structura lucrării este bine definitivată: textul de bază în limba română, conţinând analiza stilistică a operelor de sculptură, divizate în compartimente aparte după genurile abordate (portret, sculptură monumentală, ciclul de compoziţii tematice „Artistul şi Modelul”, desene şi schiţe, etc.).Urmează textul tradus în limba engleză, 2 rezumate în limbile română şi engleză, CV autorului, biobibliografia. Lucrarea a fost minuţios elaborată de machetatorul şi fotograful Vitaliu Pogolşa. Monografia-album, editată la Î.S. Tipografia Centrală, conţine 172 pagini şi peste 300 de imagini foto alb-negru și color.

Felicităm autoarea cu ocazia apariției cărții și îi urmăm succese în continuare !

Monografia-album  IURIE  CANAŞIN. CALEA SPRE DESCOPERIREA MISTERULUI CREAŢIEI, Ana Marian, redactor științific: Tudor Stavilă; Ministerul Educației și Cercetării; Institutul Patrimoniului Cultural. – Chișinău, 2021, 172 pagini, il.

ISBN 978-9975-47-214-2

 

Sculptorul Iurie Canaşin (născut la 27 septembrie 1939, staţia Receica, regiunea Samara, URSS; emigrat în 1953 la Dubăsari, RSSM) va parcurge o cale complicată spre însuşirea meseriei de sculptor (făcând studii în anii 1957-1962 la fosta şcoală de pictură Ilia Repin, actualul Colegiu republican de arte plastice Alexandru Plămădeală; în anii 1962-1968 – la Şcoala superioară industrială de arte plastice (fosta Stroganov), Moscova). Sculptorul devine câştigător al câtorva concursuri de sculptură: în 1975 în Iugoslavia la Simpozionul internaţional de sculptură cu compoziţia Moldova în ospeţie la Macedonia (lemn); în 1991 – premiul I la concursul republican pentru cea mai bună lucrare cu chipul lui Mihai Eminescu; în 1992 ia premiul I la concursul republican pentru cel mai bun monument dedicat victimelor conflictelor armate de pe Nistru din anii 1991-1992 pentru lucrarea cu titlul Templul suferinţei dedicat jertfelor din Transnistria; şi în 1992 la concursul internaţional pentru cea mai bună lucrare sculpturală dedicată jertfelor conflictului de pe Nistru ia premiul I pentru lucrarea cu titlul Columna Dragostei.

Activitatea sculptorului Iurie Canaşin a fost înalt apreciată de contemporani. În anul 1997 i se conferă titlul Maestru Emerit în Artă. În anul 2000 obţine titlul de Academician al Academiei Internaţionale de Cadre a Consiliului Europei/UNESCO din Kiev, iar în anul 2001 devine Cavaler al Ordinului Steaua României (în grad de Comandor) pentru promovarea valorilor artei româneşti în lume. În acelaşi an devine Cavaler al „Ordinului Republicii”. Tot în 2001 obţine medalia „Mihai Eminescu” din partea Preşedintelui României. Iar din 2012 este Artist al Poporului din Republica Moldova. Multiplele expoziţii, în grup şi personale, pe care le-a avut pe parcursul activităţii sale profesionale de 60 ani, vor culmina cu o expoziţie personală la Paris, în cadrul căreia a prezentat 125 lucrări (anul 1994).

Întreaga creaţie a Maestrului în Artă, sculptorului Iurie Canaşin constituie o mărturie a unui spirit creativ polivalent, preocupat de a reprezenta lumea lăuntrică a personajelor sale remarcabile, asumându-şi sarcina complicată de a separa valoarea de nonvaloare, lucrurile trecătoare de cele eterne. Dăruirea sculptorului pentru spectator este fără rezerve, în toate creaţiile sale simţindu-se pasiunea pentru frumos.