Apariție editorială a IPC: Aurelia TRIFAN. Arhitectura complexurilor vitivinicole din Republica Moldova

Recent, cercetătoarea IPC Aurelia Trifan, doctor în studiul artelor, a editat monografia

Arhitectura complexurilor vitivinicole din Republica Moldova

Vinăritul și viticultura au reușit de-a lungul timpului să-și extindă influența asupra culturii și civilizației încă din antichitate, transformându-se din practica agricolă de subzistență într-o industrie de rang înalt. Vinul și-a depășit condiția de aliment devenind un fapt cultural, un mod de a privi o civilizație prin atributele sale artistice. Azi cultura vinului își continuă expansiunea, atingând domenii precum designul și mai nou arhitectura.

Arhitectura vinului a fost asociata mereu cu imaginea populară a château-lui pitoresc din Europa, dar mentalitățile se schimbă și producătorii îi provoacă pe arhitecți să caute o nouă exprimare a acestei culturi. Această orientare modernă este o expresie contemporană a tradiției și inovației, a agriculturii și tehnologiei, a producției și ospitalității care a produs în ultimii ani o explozie a creativității semnate de marii arhitecți ai lumii. Aceste clădiri sunt menite să dea o imagine puternică brand-ului, ieșind în evidență printr-un puternic contrast cu mediul de inserție în timp ce altele se pierd în peisajul natural sau vernacular …

Toate acestea și multe altele despre acest domeniu, pe cât de vechi pe atât de fabulos, le găsiți în paginile următoare ce formează cartea Aureliei Trifan. O carte așteptată și necesară atât specialiștilor dar și novicilor care într-o zi s-ar hotărî să-și cunoască țara. (Dragoș Ciolacu, doctor în arhitectură, conf. univ. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași, România)

Felicităm autoarea cu ocazia apariției cărții și îi urmăm succese în continuare !

Trifan, Aurelia. Arhitectura complexurilor vitivinicole din Republica Moldova = Arhitecture of wine-making complexes in the Republic of Moldova. Ministerul Culturii
al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural. – Chişinău: Epigraf, 2021. 272 p.

ISBN 978-9975-60-422-2