Susținerea tezei de doctor în studiul artelor și culturologie a pretendentei Dorina Khalil-Butucioc

La 9 decembrie 2021, în ședința Consiliului științific specializat D 654.01-21-42 din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural, a avut loc susținerea tezei de doctor în studiul artelor și culturologie Dramaturgia națională din anii ʼ90 în (con)textul postmodernismului a aspirantei Dorina Khalil-Butucioc, conducător științific dr. prof. univ. Angelina Roșca-Ichim, consultant științific Acad. Mihai Cimpoi.

În calitate de referenți oficiali ai tezei, despre înalta ținută științifică a lucrării, s-au pronunțat Dr. hab., conf. univ. Maria Șleahtițchi și Dr., conf. univ. Alexandru Bohanțov. Din componența consiliului științific specializat au făcut parte: dr. hab., prof. univ. Elena Prus  – președinte; dr., conf. cercet. Violeta Tipa – secretar; membrii dr. hab., conf. cercet. Ana-Maria Plămădeală, dr., conf. univ. Ana Ghilaș, dr., conf. cercet. Elfrida Coroliova, dr. hab, conf. cercet. Aurelian Dănilă.

Pe adresa autoreferatului științific și al tezei au parvenit mai multe avize atât din străinătate, cât și din spațiul românesc, elucidând contribuția importantă a cercetării date în domeniul artei și criticii teatrale atât naționale, cât și internaționale. Prof. Dr. George Banu (Sorbona, Paris) a menționat în avizul său că „Ceea ce în anii ʼ70 a făcut Martin Esslin, scriind „Teatrul absurdului”, încearcă, în același spirit, Dorina Khalil-Butucioc, examinând dramaturgia basarabeană din anii 90 din perspectiva postmodernismului”. Nu mai puțin semnificative au fost și avizele Dr., prof. univ. Andrei Moskwin (Polonia), Dr. prof. Levan Khetaguri (Georgia), Dr. Elchin Jafarov (Azerbaidjan), Dr. hab., prof. univ. Alina Nelega, Dr. prof.univ. Daniela Gologan (Miruna Runcan) și Dr. hab., conf.univ. Octavia Saiu (România), criticii de teatru Irina Wolf (Austria), Larisa Turea și Irina Nechit (Republica Moldova).

În rezultatul susținerii publice a tezei, Consiliul Științific Specializat a votat unanim pentru acordarea titlului științific de doctor în studiul artelor și culturologie. Reieșind din importanța și calitățile științifice, lucrarea a fost propusă pentru titlul de teză de excelență.

Felicităm dna Dorina Khalil-Butucioc cu ocazia conferirii titlului științific de doctor și îi urăm mari succese în continuare!

Galerie foto:

Înregistrarea video: