La 30-31 mai a avut loc Conferința Științifică Internațională PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE. Ediția a XIV-a

În zilele de 30-31 mai 2022 a avut loc Conferința Științifică Internațională Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare, Ediția a XIV-a: Studiind patrimoniul cultural, îi asigurăm viitorul, deszvoltăm inteligența și cercetarea științifică, organizată de Institutul Patrimoniului Cultural.

Evenimentul a avut ca parteneri Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, filiala de Arte „T. Arghezi”, Institutul Studiul Artelor, Etnografie și Folclor „M. Rylski” din Kiev-Ukraina, Universitatea de Teatru și Film „Ș. Rustaveli” din Tbilisi-Georgia.

Lucrările conferinței s-au desfășurat în incintele Filialei de Arte „T. Arghezi” a Bibliotecii municipale „B. P. Hasdeu” și a Institutului Patrimoniului Cultural.  

Elaborate sub semnul celor trei elemente: cercetare – valorificare – promovare și prezentate, comunicările cercetătorilor Institutul Patrimoniului Cultural fac parte din acțiunile planificate în cadrul Programului de Stat pentru anii 2020–2023:

  1. 20.80009.1606.12 – Dimensiunea identitară a artelor din Republica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural european.

Lucrările conferinței s-au desfășurat în format mixt – participare onsitu și online.

La ediția a XIV-a a Conferinței Științifice Internaționale: Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare au participat 89 de cercetători din Republica Moldova, Georgia, Germania, România, Rusia, Turcia și Ucraina.

Secțiunile conferinței au abordat probleme actuale, ce țin de 5 arii tematice de cercetare științifică:

  •  Dimensiuni interculturale în arta națională;
  • Patrimoniul cultural: spațiu de formare și păstrare a identității;
  • Tradiții și obiceiuri: istorie și contemporaneitate;
  • Procese etnice și etnoculturale: istorie, prezent și perspective de cercetare;
  • Conservare, valorificare și promovare a patrimoniului cultural.

În cadrul conferinței a fost stabilit un amplu și prodigios dialog științific între cercetători din spațiul Uniunii Europene, Europei de Est și cei din Republica Moldova, axat pe subiecte și aspecte de interes comun, ancorate în problemele stringente cu care se confruntă patrimoniul cultural. În același timp, manifestarea științifică a oferit oportunități favorabile de a discuta provocările, privind valorificarea prin cercetare a patrimoniului artistic și etnocultural în vederea utilizării mai eficiente în beneficiul societății, de a aborda modalitățile de promovare a acestuia prin intermediul discursului științific, creând fundamente reale pentru inițierea unor noi proiecte de cercetare.

Au fost identificate și formulate puncte de vedere, au fost propuse soluții rezonabile de aplicare în practică a rezultatelor cercetării în dezvoltarea durabilă a societății în contextul comunicării interculturale europene. Totodată, a fost efectuat un benefic schimb de experiență în domeniul valorificării științifice a patrimoniului cultural din țările participante la acest important for științific internațional.

ȘEDINȚA PLENARĂ / PLENARY SESSION

11.30 – 12.30 – Pauză / break

SECȚIUNEA I / SECTION I

DIMENSIUNI INTERCULTURALE ÎN ARTA NAȚIONALĂ / CULTURAL INTERFERENCES IN NATIONAL ART   (ARTE AUDIOVIZUALE / AUDIOVISUAL ARTS I)

SECȚIUNEA II / SECTION II

DIMENSIUNI INTERCULTURALE ÎN ARTA NAȚIONALĂ / CULTURAL INTERFERENCES IN NATIONAL ART

(ARTE AUDIOVIZUALE / AUDIOVISUAL ARTS II)

SECŢIUNEA III / SECTION III

PATRIMONIUL CULTURAL: SPAȚIU DE FORMARE ȘI PĂSTRARE A IDENTITĂȚII /

CULTURAL HERITAGE: SPACE FOR THE FORMATION AND PRESERVATION OF IDENTITY (I)

SECŢIUNEA IV / SECTION IV

PATRIMONIUL CULTURAL: SPAȚIU DE FORMARE ȘI PĂSTRARE A IDENTITĂȚII /

CULTURAL HERITAGE: SPACE FOR THE FORMATION AND PRESERVATION OF IDENTITY  (II)

SECŢIUNEA V / SECTION V

TRADIȚII ȘI OBICEIURI: ISTORIE ȘI CONTEMPORANEITATE/

TRADITIONS AND CUSTOMS: ANCIENT TIMES AND MODERNITY (I)

SECŢIUNEA VI / SECTION VI

PROCESE ETNICE ȘI ETNOCULTURALE: ISTORIE, PREZENT ȘI PERSPECTIVE DE CERCETARE / ETHNIC AND ETHNOCULTURAL PROCESSES: HISTORY, PRESENT AND RESEARCH PERSPECTIVES

SECŢIUNEA VII / SECTION VII

CONSERVARE, VALORIFICARE ȘI PROMOVARE A PATRIMONIULUI CULTURAL /

CONSERVATION, VALORIZATION AND PROMOTION OF THE CULTURAL HERITAGE

SECŢIUNEA VIII / SECTION VIII

TRADIȚII ȘI OBICEIURI: ISTORIE ȘI CONTEMPORANEITATE/

TRADITIONS AND CUSTOMS: ANCIENT TIMES AND MODERNITY (II)

« de 9 »