Felicitari cu prilejul Zilei profesionale a Istoricului

Stimați colegi, reputați istorici,

Vă adresăm sincere felicitări și urări de bine cu ocazia Zilei istoricului! Este o zi ce ne amintește de sacrificiul predecesorilor dumneavoastră în statornicirea noastră ca neam și în salvgardarea patrimoniului istoric.

Cu siguranță, munca dumneavoastră este una dintre cele mai nobile profesii, or, grație activității istoricului, crâmpeiele trecutului pot fi în orice moment revăzute, consultate și pot servi drept suport pentru dezvoltarea noastră în viitor și în pecetluirea prezentului.

Vă exprimăm recunoştinţă și apreciem înalt eforturile dumneavoastră pentru ca generațiile viitoare să poată accede la date și informații ce puteau fi date uitării.

Vă încurajăm să perseverați pentru dezvoltarea acestui domeniu. De asemenea, vă urăm prosperitate, entuziasm și energie inepuizabilă în descoperirea adevărului istoric!

Conducerea Institutului Patrimoniului Cultural