La 23-24 iunie a avut loc Conferința Științifică Internațională „ PORTUL POPULAR – EXPRESIE A ISTORIEI ȘI CULTURII NEAMULUI”. Ediția a II-a.

La 23-24 iunie 2022 a avut loc Conferința Științifică Internațională cu tema: „PORTUL POPULAR – EXPRESIE A ISTORIEI ȘI CULTURII NEAMULUI” (ediția a II-a), organizată de Institutul Patrimoniului Cultural.

Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (Chișinău), Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Textile și Poligrafie (Chișinău), Institutul de Cercetări privind Calitatea Societății și Științele Educației, Universitatea „Constantin Brâncuși” (Târgu Jiu, România), Institutul de Studiul Artelor, Folclor și Etnologie „M. F. Rylsky” al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev, Ucraina).

Lucrările conferinței au avut loc în incinta Institutului Patrimoniului Cultural.

Organizarea conferinței științifice și editarea culegerii de articole, elaborate pe baza comunicărilor prezentate, este posibilă grație susținerii financiare, acordate de către Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în cadrul proiectului din Programul de Stat (2020–2023): 20.80009.1606.02 „Evoluția tradițiilor și procese etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale”.

Conferința s-a desfășurat în format mixt: participare onsitu și online.

La ediția a II-a a Conferinței Științifice Internaționale: „PORTUL POPULAR – EXPRESIE A ISTORIEI ȘI CULTURII NEAMULUI”, au participat 54 de cercetători din Republica Moldova, România, Republica Kazahstan și Ucraina.

Discuțiile științifice s-au derulat în cadrul a 4 secțiuni cu următoarele arii tematice:

– PORTUL TRADITIONAL: CARTE DE VIZITĂ ȘI SURSĂ DE MODELARE ETNOCULTURALĂ;

– COSTUMUL TRADITIONAL CA PURTĂTOR DE ÎNSEMNE ETNOCULTURALE: TRECUT ȘI ACTUALITATE

– COSTUMUL TRADIȚIONAL CA REFLEXIE A ISTORIEI ETNICE ȘI FACTOR DE IMPACT IDENTITAR

– CULTURA TRADIȚIONALĂ: ARHAISM ȘI ACTUALITATE.

Data pentru care a fost planificată organizarea Conferinței a fost racordată la perioada consacrată Zilei Universale a Iei și Zilei Naționale a Porului Popular. În cadrul conferinței a fost luată în dezbatere o mare diversitate de subiecte referitoare la portul tradițional, care au relevat aspecte istorice, structurale, decorative, aplicative, mentalitare, rituale etc. Discuțiile au fost deosebit de interesante, datorită participării la conferință a cercetătorilor din mai multe zone etnografice românești și, de asemenea, a cercetătorilor care s-au referit la vestimentația tradițională, specifică altor arii etnice (slavă, turcică, evreiască, romă, greacă etc). Acest fapt a oferit posibilitatea unor prodigioase discuții în aspect comparativ, în cadrul cărora au fost remarcate similitudini și diferențe, ce țin de imaginea, simbolurile, arhetipurile, concepțiile, cadrul ritualic și cotidian de utilizare a ansamblurilor de îmbrăcăminte tradiționale sau doar a unor piese vestimentare sau de podoabă.

Lucrările conferinței au scos în evidență anumite probleme de interes comun în domeniul revalorificării corecte a vestimentației tradiționale autentice, precum și a instruirii cadrelor în sarcina cărora se află realizarea acestui proces. Au fost propuse soluții, fiind reiterată importanța promovării portului tradițional autentic, în vederea recuperării identității etnice, a sentimentului de mândrie de neam și de respect pentru valorile tradiționale ale altora.