CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ PORTUL POPULAR – EXPRESIE A ISTORIEI ȘI CULTURII NEAMULUI

Institutul Patrimoniului Cultural

în parteneriat cu

Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Textile și Poligrafie

Institutul de Cercetări privind Calitatea Societății și Științele Educației, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

Institutul de Studiu a Artelor, Folclor și Etnologie „M. F. Rylsky” al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, Kiev, Ucraina

Organizează la data de 23-24 iunie 2022

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ

PORTUL POPULAR – EXPRESIE A ISTORIEI ȘI CULTURII NEAMULUI

Locul desfășurării:  IPC, biroul 533

Programul și rezumatele comunicărilor

PROGRAM.PORT_.20.06.2022