Masa rotundă: PICTORUL ȘI GRAFICIANUL DUMITRU TRIFAN: 85 DE ANI DE LA NAȘTERE

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL

CENTRUL STUDIUL ARTELOR

Anunță organizarea

Mesei rotunde

PICTORUL ȘI GRAFICIANUL DUMITRU TRIFAN:

85 DE ANI DE LA NAȘTERE

dedicată vieții și creației artistului

Lucrările mesei rotunde vor avea loc la 15 Septembrie 2022 în incinta Institutului Patrimoniului Cultural, sala 538, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1.

Forma desfășurării conferinței: mixtă (directă și online)

Comunicările vor aborda subiecte referitoare atât la viața și creația artistului plastic Dumitru Trifan, cât și reflecții asupra picturii și graficii de carte naționale din perioada sovietică.

Comunicările nu vor depăși 15 minute.

Propunerile de participare vor fi trimise până la data de 31 august 2022 la adresa:

[email protected] şi vor include: numele, prenumele participantului, titlul științific și afilierea instituțională, titlul comunicării, datele de contact.

Reuniunea științifică este organizată în cadrul Programului de Stat: Dimensiunea identitară a artelor din Republica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural european.

Așteptăm propunerile Dumneavoastră.

Comitetul de organizare

Pentru informații: +373 68279995