Masa rotundă: GHEORGHE MADAN: 150 DE ANI DE LA NAȘTERE, Chișinău, 8 septembrie 2022

Institutul Patrimoniului Cultural

Centrul de Etnologie

anunță

organizarea Mesei rotunde cu genericul:

GHEORGHE MADAN: 150 DE ANI DE LA NAȘTERE

Chișinău, 8 septembrie 2022

Comunicările vor aborda subiecte referitoare la ariile tematice:

  • Viața și opera prozatorului și folcloristului Gheorghe Madan
  • Contribuția folcloristului Gheorghe Madan la reflectarea și valorificarea moștenirii culturale

Persoanele, interesate să participe la Masa rotundă, trebuie să expedieze titlul comunicării și un rezumat (în volum de 1800-2000 de semne cu spaţii) până la 26 august 2022 la adresa: [email protected].

Manifestarea științifică face parte din acțiunile planificate în cadrul proiectului din cadrul Programului de Stat (2020–2023): 20.80009.1606.02 „Evoluția tradițiilor și procese etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale”.

Comitetul de organizare