La 15 septembrie 2022, în incinta Institutului Patrimoniului Cultural a avut loc Masa rotundă PICTORUL ȘI GRAFICIANUL DUMITRU TRIFAN: 85 DE ANI DE LA NAȘTERE

La 15 septembrie 2022, în cadrul manifestărilor științifice planificate pentru anul curent de Institutului Patrimoniului Cultural, s-a desfășurat Masa rotundă cu genericul: PICTORUL ȘI GRAFICIANUL DUMITRU TRIFAN: 85 DE ANI DE LA NAȘTERE.

Evenimentul a avut ca scop evocarea personalității lui Dumitru Trifan – a unuia din pleiada artiștilor plastici moldoveni căreia îi aparțin Emil Childescu, Aleksandr Hmelnițki, Alexei Grabco, Ion Daghi – absolvenți ai Școlii Republicane de Pictură „Ilia Repin” (actualul Colegiu Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”).

La manifestare au fost invitați istoricul literar Vasile Malanețchi, prozatorul şi publicistul Victor Prohin, artistul fotograf Mihai Potârniche, pictorul şi graficianul Valeriu Herța, care l-au cunoscut și au conlucrat cu el. Evocările participanților au conturat o personalitate complexă, ce s-a impus printr-un talent insolit, perseverenţă creatoare și înalt profesionalism. La diferite aspecte ale creației lui s-au referit dr. Victoria Rocaciuc și Lucia Adascalița, calificând-o ca una semnificativă.

Plasticianul Dumitru Trifan excelează în domeniul caricaturii timp de mai bine de trei decenii (1961–1997). Cu toate că grafica satirică are preponderență în opera sa, autorul nu se limitează doar la caricatură, ilustrând poezii și povestiri pentru copii, basme, legende și povești, proză documentară, schițe și povestiri umoristice, satire, epigrame, aforisme și ghicitori. Desenele laconice, dar bogate în conținut, au fost remarcate de participanții la manifestare.

În final a fost dat citirii eseul poetic al scriitoarei Ana Manole Dumitru Trifan, Omul hăruit, un omagiu adus pictorului și graficianului.

« de 3 »