La 4 octombrie 2022, va avea loc Masa rotunda METODOLOGII ȘI TEHNICI MODERNE DE CERCETARE ETNOLOGICĂ

Marți, 4 octombrie 2022

în incinta Institutului Patrimoniului Cultural

va avea loc

Masa rotundă

METODOLOGII ȘI TEHNICI MODERNE DE CERCETARE ETNOLOGICĂ

Ediția a III-a: Documentarea vizuală ca sursă de cunoaștere etnografică

Programul mesei rotunde

Program.Masa_Rotunda.Metodologie.2022

Manifestarea științifică face parte din acțiunile planificate în cadrul proiectului din cadrul Programului de Stat (2020–2023): 20.80009.1606.02 „Evoluția tradițiilor și procese etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale”.