La 28 septembrie 2022 a avut loc Simpozionul Național de Studii Culturale, Ediția a IV-a

În ziua de 28 septembrie 2022 a avut loc Simpozionul Național de Studii Culturale, Ediția a IV-a, dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului, organizat de Institutul Patrimoniului Cultural în parteneriat cu Biblioteca municipală „B. P. Hasdeu”, Filiala de Arte „Tudor Arghezi”.

Lucrările conferinței s-au desfășurat în incinta Filialei de Arte a Bibliotecii municipale „B. P. Hasdeu” în formulă mixtă – participare directă și participare online.

În cadrul ediției din acest an au participat 51 de cercetători de la diferite instituții de cercetare, universitare și de cultură din Republica Moldova: Institutul Patrimoniului Cultural, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Biblioteca municipală „B. P. Hasdeu”.

Secțiunile acestei reuniuni științifice au abordat probleme actuale din cadrul a 3 direcții de cercetare:

  •  Patrimoniul artistic – valoare culturală, educativă și economică pentru societatea secolului al XXI-lea;
  • Patrimoniul etnografic: expresie a spiritualității și modului tradițional de viață;
  • Cartea ca element al patrimoniului cultural: prezervarea și valorificarea prin digitizare.

Simpozionul a fost marcat de un amplu și prodigios dialog științific între cercetători pe subiecte și probleme de interes comun, oferind un suport real pentru inițierea unor noi proiecte de cercetare. Totodată, a avut loc un benefic schimb de experiență în domeniul valorificării științifice a patrimoniului cultural din Republica Moldova.

« de 3 »