Apariție editorială a IPC: PATRIMONIUL CULTURAL NAȚIONAL  CA RESURSĂ PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ A REPUBLICII MOLDOVA. Volumul I.

Recent, Institutul Patrimoniului Cultural în colaborare cu editura Infocus a editat volumul

PATRIMONIUL CULTURAL NAȚIONAL  CA RESURSĂ PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ

A REPUBLICII MOLDOVA. Volumul I.

Construit pe studierea valorilor patrimoniului cultural din Republica Moldova, volumul de față încearcă să ofere resurse conceptuale pentru fortificarea și dezvoltarea simțului identitar, manifestat în identitate personală, culturală, etnică, lingvistică, religioasă, civică etc., susținând astfel abordările inovaționale orientate spre includerea patrimoniului în viața societățiicontemporane. Totodată, patrimoniul cultural deține o paletă complexă de resurse și idei cu potențial formativ și participativ. Cititorul ediției de față este invitat să (re)descopere patrimoniul cultural al țării și, implicit, să-i cunoască și să-i prețuiască potențialul axiologic. Produsul cultural are nu doar semnificația de memorie a trecutului, ci şi rolul de a contribui la educarea publicului pe linia identificării ”nucleelor tari” și a virtuților spirituale a valorilor, de formare a bunului gust, de discernere a autenticului de kitsch. Ca parte importantă a patrimoniului național, resursele materiale și spirituale ale culturii se constituie într-o componentă de importanță majoră în asigurarea securității naționale, iar studierea, buna administrare și modul de punere în serviciul public al acestor resurse sunt elemente esențiale în implementarea unor strategii de dezvoltare.

Pe acest fond, demersul colectiv al autorilor reprezintă o pledoarie pentru a-i studia atuurile și a-l menține în centrul preocupărilor științifice, fapt ce reclamă reconsiderarea felului în care este cercetat, valorizat, gestionat, îmbogățit și promovat, asigurându-ne, în așa fel, că patrimoniul va aduce cetățenilor, în particular, țării, în general, avantaje pe termen lung ca factor de dezvoltare recunoscut la nivel internațional.

În volumul dat este elucidată sub forma unor sinteze științifice cultura materială a republicii Moldova cu un accent asupra culturii materiale a populației majoritare (a românilor/moldovenilor) și a etniilor conlocuitoare. Subiectele abordate în volum sunt; Patrimoniul arheologic; patrimoniul arhitectural; Patrimoniul artistic; Patrimoniul etnologic; Peisajele etnografice; Evoluția muzeului ca fenomen socio-cultural în spațiul Pruto-Nistrean; aspecte ale cartografierii patrimoniului cultural al Republicii Moldova.

Evident, lucrarea își propune să lanseze și să susțină mesaje de conotație sensibilizatoare privind stimularea și dezvoltarea politicilor publice în domeniu, implicarea factorilor de decizie în refacerea punților pentru valorizarea identitară prin patrimoniul cultural, conștientizarea importanței tezaurului spiritual și material național în educație şi a valorificării potențialului acestuia în viața cotidiană.

Prin aceasta vom preciza că volumul se configurează din fragmente mai mult sau mai puțin coagulate într-un tot integru, din care pot fi decelate pagini despre patrimoniul cultural al țării, privit ca un liant între trecut și prezent, iar acest fapt ne obligă să fim responsabili de păstrarea, protejarea și transmiterea lui nealterată  următoarelor generații, pentru a beneficia în măsură deplină de aceste bunuri comune.

Patrimoniul cultural național ca resursă pentru o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova; coordonatori: Victor Ghilaş, Adrian Dolghi; Institutul Patrimoniului Cultural. – Chişinău: Infocus, 2022

ISBN 978-9975-63-488-5.

Vol. 1. – 2022. – 400 p.: fig., tab. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul Min. Culturii al Republicii Moldova.

ISBN 978-9975-63-489-2.

Mulțumim Ministerului Culturii, Editurii Infocus, autorilor și coordonatorilor volumului

Coordonatori: Victor GHILAȘ, Adrian DOLGHI

AUTORI:

Capitolul I – Vlad Vornic

Capitolul II – Ala Ceastina

Capitolul III – Tudor Stăvilă, Constantin Spînu

Capitolul IV – Natalia Grădinaru, Victor Cojuhari, Ecaterina Cojuhari, Diana Nicoglo, Tatiana Zaicovschi,

Olga Garusova, Natalia Iurcenco, Serghei Sîciov, Maria Axenti, Alexandr Covalov,

Marina Miron, Ivan Duminica, Emilia Bancova, Nicolai Cervencov, Ion Duminica,

Svetlana Procop, Victor Damian

Capitolul V – Dorina Onică

Capitolul VI – Mihai Ursu