Apariție editorială a IPC: Gheorghe Mustea. Fațete ale identității creatoare

Recent, cercetătorii Secției Arte Audiovizuale a IPC au editat culegerea de studii:

Gheorghe Mustea. Fațete ale identității creatoare. Materialele mesei rotunde aniversare „Academicianul, compozitorul, dirijorul Gheorghe Mustea – 70 de ani de la naștere.”

Culegerea poate fi percepută, la un prim contact, ca o ofrandă omagială adusă compozitorului, dirijorului, academicianului Gheorghe Mustea, ajuns la celebrarea celor 70 de primăveri (maestrul s-a născut la 1 mai, în plină înflorire primăvăratică). Acest specific și-a pus amprenta asupra majorităţii textelor însumate aici, alimentate, inclusiv, de un impuls ditirambic, reverenţios, gratulator. Or, volumul se vrea mai mult decât atât, pentru că, de fapt, el aduce un spor substanţial pe palierul cunoașterii fenomenului Gheorghe Mustea, al studiului moștenirii componistice și interpretative cu acest nume, al contextualizării acestui patrimoniu pe plan naţional și universal. La ora la care maestrul a rotunjit șapte decenii, pe bolta judecăţilor de valoare constelaţia califi cativelor care i se atribuie a căpătat un contur bine definit. Avem de a face cu „un ctitor al culturii neamului“ (Ion Gagim), cu „artistul integru“ care îmbină vocaţia creatoare cu cea a gânditorului, interpretului, mentorului, iluministului (Ion Gagim), cu un „far cultural și călăuză spirituală și muzicală naţională românească pe oceanul frământat al Lumii“ (Petre-Marcel Vârlan), cu „omul-simbol“ al culturii naţionale (Andrei Porubin), cu un „artist iscusit, muzician talentat, poli-instrumentist, spirit erudit, creator și inovator, veritabil director de opinie, prolifi c manager de instituţie culturală și fervent animator al vieţii artistice de performanţă — în esenţă, un mare sufl et de profet“ (Vasile Chiseliţă), cu un „reprezentant strălucit al neofolclorismului muzical“ (Elena Mironenco), cu un autentic „brand al muzicii dintre Prut și Nistru“ (Liviu Dănceanu), cu un preţios „diamant cu mai multe faţete de creaţie“ (Viorel Munteanu). Și ne oprim la această ultimă metaforă, pentru că ea e în stare să edifice cititorul asupra conceptului și structurii prezentei ediţii. Volumul chiar asta își propune — să îndrepte fascicole de lumină asupra nestematei, să observe inter-oglindirea faţetelor ei, să acceadă prin aceasta la enigma miezului ei iradiant.

Gheorghe Mustea. Fațete ale identității creatoare. Materialele mesei rotunde aniversare „Academicianul, compozitorul, dirijorul Gheorghe Mustea – 70 de ani de la naștere.” Chișinău, 6 mai 2021. Chișinău: UNU, 2021, ISBN 978-9975-3521-6-1.

Felicităm editorii și autorii cu ocazia apariției cărții și le urăm succese în continuare !