Apariție editorială a IPC: Diana Nicoglo. Etnicitatea în literatura artistică a găgăuzilor / Этничность в художественной литературе гагаузов

Recent cercetătoarea IPC Diana Nicoglo, doctor în istorie, a editat monografia:

Etnicitatea în literatura artistică a găgăuzilor / Этничность в художественной литературе гагаузов

Această monografie, scrisă într-o manieră interdisciplinară, este dedicată studiului etnicității în literatura artistică a găgăuzilor. Lucrarea are ca subiect reflectarea diferitelor componente ale etnicității: identitatea regională, identitatea lingvistică și religioasă, concepțiile despre patria mare și patria mică, despre limba maternă, despre apartenența religioasă, precum și despre teritoriul etnic și despre strămoși. În plus, este cercetată reflectarea unor valori morale precum atitudinea față de muncă și față de bătrâni. O deosebită atenție se acordă și analizei realităților etnografice – obiceiurilor și ritualurilor calendaristice și a celor de familie, activităților economice, elementelor de cultură materială. Locul principal între caracteristicile de identificare este ocupat de identitatea regională.  Dacă autorii de origine bulgară consideră pământ sacru patria lor istorică, Bulgaria,  atunci pentru scriitorii găgăuzi, doar Bugeacul este considerat sacru. Acest fapt confirmă prezența unei conștiințe a Diasporei în mediul etnic bulgar și absența unei astfel de conștiințe în rândul găgăuzilor. Identitatea lingvistică ocupă a doua poziție. Limba este prezentată ca cea mai mare valoare, ca o comoară moștenită de la strămoși, care trebuie protejată. Sacralizarea limbii materne se realizează prin compararea acesteia cu iubita și cu Madona. În general, există unanimitate între scriitori în ceea ce privește ideile lor despre strămoșii găgăuzilor. Cel mai frecvent în scrierile lor ei menționează oguzii. Dintre ritualurile și sărbătorile populare, scriitorii preferă de cele mai multe ori Crăciunul, Anul Nou și sărbătoarea Hederlez. Iar din ritualurile de familie, cele mai frecvente sunt nunta și pețitul. Operele literare ale găgăuzilor, incluse în programul școlar, au cu siguranță un impact asupra tinerei generații, insuflând interes pentru istorie, pentru cultura poporului său, formând o identitate etnică pozitivă în mediul generației tinere.

НИКОГЛО, Д. Этничность в художественной литературе гагаузов. Chișinău: Notograf Prim, 2022. 248 p. ISBN ISBN 978-9975-84-172-6.

Настоящая монография написана в междисциплинарном ключе и посвящена исследованию этничности в художественной литературе гагаузов. В работе рассматривается отражение различных компонентов этни чес кой идентичности — региональной, языковой, религиозной, т. е. пред став лений о большой и малой родине, о родном языке, о религиозной принадлежности, а также представления об этнической территории, о пред ках. Кроме того, исследуется отражение таких нравственных ценностей, как отношение к труду, отношение к старшему поколению. Внимание уде ляется также анализу отражения этнографических реалий — обычаев, об ря дов календарного и семейного цикла; хозяйственным занятиям; элемен там материальной культуры. Книга адресована этнологам, историкам, фольклористам, преподавателям лицеев и вузов, студентам, а также всем, кто интересуется этнографией, историей и культурой.

Felicităm autoarea cu ocazia apariției cărții și îi urăm succese în continuare !

Cartea poate fi consultată online

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download