La  13 decembrie 2022 Conferința științifică națională „Salvgardarea și conservarea digitală a patrimoniului etnografic”

          La  13 decembrie 2022, în incinta Institutului Patrimoniului Cultural a avut loc Conferința științifică națională „Salvgardarea și conservarea digitală a patrimoniului etnografic”, organizată de Institutul Patrimoniului Cultural în parteneriat cu Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

          În cadrul evenimentului au fost prezentate 12 comunicări științifice, focusate pe trei  direcții de cercetare:

  • Salvgardarea și conservarea digitală a patrimoniului etnografic;
  • Metode tradiționale, moderne și digitale de conservare a patrimoniului cultural;
  • Valorificarea materialelor etnografice conservate (inclusiv digital) în cercetare.

          Unul din evenimentele marcante pentru cercetările umanistice contemporane l-a constituit lansarea Arhivei Etnografice Digitale a Institutului Patrimoniului Cultural – plasată pe pagina web www.arhivaetnografica.ich.md.

          În cadrul acestei platforme online au fost expuse spre acces deschis materialele expedițiilor etnografice, desfășurate în a doua jumătate a secolului XX în spațiul dintre Prut și Nistru, sub egida Secției de Etnografie și Studiul Artelor a Academiei de Științe a Moldovei.

          Manifestarea științifică face parte din acțiunile planificate în cadrul proiectului 21.70105.8 ȘD „Arhiva etnografică digitală cu acces deschis – prezervarea și valorificarea tradiției pentru dezvoltare durabilă” (2021-2022) / Programul internațional „Oferta de soluții privind promovarea conceptului de Știință deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniile cercetării și inovării” / Programul UE Orizont 2020 (CG-ENI/2017/ 386-980 CE) „Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova la Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare și inovare ORIZONT 2020”.