Rapoartele științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023).

Institutul Patrimoniului Cultural aduce la cunoștință opiniei publice și persoanelor interesate rapoartele științifice privind implementarea proiectelor de cercetare în anul 2022 din cadrul Programului de Stat 2020-2023.

RAPORT ANUAL

privind implementarea proiectului: 20.80009.1606.12

Coordonator: dr. Violeta Tipa

RAPORT ANUAL

privind implementarea proiectului: 20.80009.1606.02

„Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale”

Coordonator: dr. Natalia Grădinaru