La  31 ianuarie 2023, în incinta Institutului Patrimoniului Cultural a avut loc Evenimentul de comemorare a victimelor Holocaustului

La  31 ianuarie 2023, în incinta Institutului Patrimoniului Cultural a avut loc Evenimentul de comemorare a victimelor Holocaustului în anii celui de al Doilea Război Mondial, organizat în parteneriat cu Muzeul de Istorie a Evreilor din Republica Moldova.

În cadrul evenimentului de comemorare, domnul Iulii PALIHOVICI, director adjunct al Muzeului de Istorie a Evreilor din Republica Moldova, cercetător științific al Grupului „Etnologia evreilor” – a prezentat Expoziția „Arta în anii Holocaustului”, care conține 20 capodopere create de 20 artiși evrei în perioada Șoah (Holocaustului). Aceste lucrări ce reliefează forța spiritului uman de a imortaliza suferințele evreilor și lupta pentru supraviețuire, contra procesului de umilință rasială și exterminare totală, lansat de regimul nazist  – fac parte din colecțiile de artă ale Muzeului și Centrului pentru Studerea Holocaustului Yad Vashem din Ierusalim (Israel).

Dr. Irina ȘIHOVA, director al Muzeului de Istorie a Evreilor din Republica Moldova, cercetător științific al Grupului „Etnologia evreilor” și cercetătorii științifici ai Grupului „Etnologia romilor”: dr. Ion DUMINICA și dr. Svetlana PROCOP – au prezentat lucrările incluse în Expoziția de carte „Cercetarea Holocaustului – cartografierea memoriei istorice în spațiul european”, dedicată cercetării, educației și comemorării victimelor Holocaustului evreilor și romilor în cel de-al II-lea război mondial (1939-1945).

Evenimentul este organizat în cadrul Săptămânii Memoriei dedicată comemorării victimelor Holocaustului din Republica Moldova

http://www.ari.gov.md/sites/default/files/document/attachments/RO%20-%20Agenda%20S%C4%83pt%C4%83m%C3%A2nii%20Memoriei%20dedicat%C4%83%20comemor%C4%83rii%20victimelor%20Holocaustului-2023.docx_.pdf

în contextul Zilei internaţionale de comemorare a victimelor Holocaustului27 ianuarie, dată ce a fost aprobată la 01.11.2005 prin Rezoluția A/RES/60/7, în cadrul celei de-a 60-a Sesiuni plenare a Adunării Generale a Organizației Națiunilor.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/96/PDF/N0548796.pdf?OpenElement

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova 980/2020 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2021-2024 privind promovarea memoriei Holocaustului și a culturii toleranței în vederea combaterii rasismului, antisemitismului, xenofobiei și altor forme de intoleranță

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124949&lang=ro