Aviz cu privire la admiterea la programul de postdoctorat a dnei dr. Victoria Rocaciuc

Prin prezenta, Institutul Patrimoniului Cultural, informează că prin decizia Consiliului Științific al IPC din 29 septembrie 2022, dna dr. Victoria Rocaciuc a fost admisă la programul de postdoctorat cu tema „Valori artistice ale graficii de carte moldovenești 1945-2010”, în scopul desfășurării cercetărilor științifice fundamentale și aplicative la Profilul: 651. Arte vizuale (Specialitatea: 651.01. Teoria şi istoria artelor). Admiterea la programul de postodctorat s-a făcut în baza prevederilor Regulamentului de organizare şi desfășurare a programelor de postdoctoral, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.499/2018.