Susținere publică a tezei de doctor habilitat: „Valori artistice ale graficii de carte moldovenești 1945-2010”

Se anunță susținerea tezei de doctor habilitat în studiul artelor

Candidat: ROCACIUC Victoria, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător

Tema tezei: „VALORI ARTISTICE ALE GRAFICII DE CARTE MOLDOVENEȘTI 1945-2010”

SPECIALITATEA: 651.01 – TEORIA ȘI ISTORIA ARTELOR PLASTICE

Data: 10 aprilie (luni), ora: 13:00

Locul: Institutul Patrimoniului Cultural al MC, Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 1, bir. 538

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei

(aprobată prin decizia Consiliului Științific al IPC, proces-verbal nr. 2 din 28 februarie 2023):

ȘLAPAC Mariana, membru corespondent al AȘM, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural – președinte

BRIGALDA Eleonora, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă – secretar științific

STAVILĂ Tudor, doctor habilitat în studiul artelor, profesor cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural, referent oficial

SIMIONESCU Atena-Elena, doctor în arte vizuale, profesor universitar, Universitatea Națională de Arte George Enescu, Iași, România, referent oficial

OPRIȘ Ioan, doctor în istorie (specialitatea istoria artei), profesor universitar, Universitatea „Valahia”, Târgoviște, România, referent oficial

URSU Natalia, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, Universitatea Națională Ivan Oghienko, Kameneț-Podolski, Ucraina, referent oficial

VASILESCU Grigore, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, Universitatea de Stat a Moldovei, referent oficial

GHILAȘ Victor, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural, referent oficial

 Linkul de acces: https://us02web.zoom.us/j/84269657604?pwd=WU5RR0NxSEJSK1hJdllHK21rYVREdz09 

Textul integral al tezei poate fi consultat pe suport de hârtie la Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan” și Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Rezumatul tezei de doctor habilitat, în limba română, aici: 

Rezumatul tezei de doctor habilitat, în limba engleză, aici:

Teza cu titlul de manuscris, aici: